Stofmisbrug

De unges alkohol-forbrug har toppet

De unges alkoholforbrug er faldende i Danmark, men i sammenligning med en række andre europæiske lande ligger vi fortsat højt. Det oplyser afdelingslæge på socialmedicinsk enhed på Aalborg Sygehus Kirsten Fonager. Anledningen er, at resultaterne fra en international rapport fra 2003 netop er offentliggjort. I det europæiske rusmiddelprojekt "The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs" (ESPAD) er der nu for tredje gang indsamlet oplysninger om unges rusmiddelforbrug, og ifølge Kirsten Fonager var Danmark "højere oppe at vende" i 1999. Undersøgelsen bygger på unge på 16 år. - Men vi ligger fortsat højt, så der er ingen grund til at hvile på laurbærrene, siger Kirsten Fonager. Rapporten giver ikke svar på, hvad der er årsagen til faldet. Ser man på andelen af unge, der har drukket alkohol mere end 20 gange inden for det seneste år, er andelen faldet fra 51 procent i 1999 til 42 procent i 2003. På spørgsmålet om, hvorvidt man har været fuld mindst 20 gange i det hele taget svarede 41 procent af de unge bekræftende i 1999, og den andel var i 2003 faldet til 36 procent. - Men Danmark er stadig med i den højeste gruppe af unge, der har en så hyppig indtagelse af alkohol, siger Kirsten Fonager. Danske unges debutalder med alkohol er også steget, men igen ligger Danmark stadig meget højt i sammenligning med andre lande. I den aktuelle undersøgelse har fødselsårgang 1987 svaret på spørgsmål, altså unge på 16 år. Nøgleresultaterne fra den danske del af den internationale undersøgelse viser, at andelen af elever i Danmark, der har drukket alkohol i løbet af de seneste 12 måneder, er større (96 procent) end gennemsnittet (83 procent). Forskellen er imidlertid mere udtalt, når man sammenligner andelen af elever, som har været fulde i løbet af den samme periode (86 procent sammenlignet med et gennemsnit på 52 procent). Andelen af studerende som nogen sinde har røget er lidt højere (73 procent) end gennemsnittet (69 procent), og tallet for dem, der har røget inden for de seneste 30 dage, svarer til gennemsnittet (38 procent). Det er mere almindeligt i Danmark end gennemsnittet nogensinde at have prøvet marihuana eller hash. (24 procent sammenlignet med 16 procent). Erfaring med andre illegale stoffer end cannabis er imidlertid på samme niveau som gennemsnittet. (7 procent). Brugen af stoffer der sniffes og ikke-lægeordinerede beroligende stoffer ligger temmelig tæt på gennemsnittet for alle ESPAD lande (henholdsvis syv og fem procent). Andelen, der rapporterer om brug af alkohol kombineret med piller, er omkring dobbelt så stor som gennemsnittet for alle lande (15 procent sammenlignet med otte procent). ESPAD-projektet er et samarbejde mellem selvstændige, nationale forskningsgrupper. Gennem årene er interessen for projektet steget jævnt, og flere og flere lande i Europa deltager. I den første undersøgelse fra 1995 deltog 26 lande, i den anden fra 1999 deltog 30 lande, og i 2003 deltog mere end 100.000 skoleelever. Dataindsamlingen blev gennemført i følgende 35 lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Færøerne, Finland, Frankrig, Grækenland, Grønland, Holland, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Kroatien Letland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (Moskva), Slovakiet, Slovenien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet (seks byer), Tyskland (seks forbundsstater), Ukraine, Ungarn og Østrig. /ritzau/