Frederikshavn

DE UNGESLIVSSTIL ER i FOKUS

@$:Livsstilsundersøgelsen er meget omfattende. I alt skulle de unge mellem 13 og 17 år svare på 86 spørgsmål om familieforhold, netværk, skolen, fritidsjob, fritidsaktiviteter, alkohol, rygning, stoffer og kriminalitet. Besvarelsesprocenten i undersøgelsen er høj, 87 procent. I alt har 1422 unge svaret. NORDJYSKE medier har valgt at bringe de forskellige resultater i en række af artikler, hvor vi sætter fokus på de forskellige emner. I dag drejer det sig om kriminalitet. } Livsstilsundersøgelsen kan downloades via kommunens hjemmeside www. frederikshavn.dk