De velbegavede skal helst have magten

Man kender hinanden på Bjergby-Mygdal Skole

BJERGBY:Elevsammensætningen i en klasse er uhyre vigtig for, hvordan klassen bliver. Det er spørgsmål om, hvorvidt det er de velbegavede eller ballademagerne, der får magten. Det er i hvart fald erfaringerne på Bjergby-Mygdal Skole, som i 2002 var den skole, hvis 9. klasse fik det bedste eksamensresultat i Hjørring Kommune. - Hvis de negative elever bliver for fremherskende i en klasse, kan de ødelægge det hele. Det kunne vi for eksempel se forrige år, hvor det ikke var in at læse sine lektier eller at følge med i skolen overhovedet. Da var resultatet ikke så godt, men det er heldigvis undtagelsen. Det er bedre, når de velbegavede får magten, siger skoleinspektør på Bjergby-Mygdal Skole, Bjarne Rosendal. - De, der blev færdige i 2002, var meget ambitiøse og velbegavede. De var gode til projektopgaver og kløede virkelig på, siger viceskoleinspektør Inger Møller, som selv underviste klassen i det sidste år. Hun var blandt andet med til for første gang i sit liv at give en pige 13 i dansk stil. Hun erkender også, at netop dén klasse var undervisningsmæssigt forkælet, fordi der var så få i klassen. - Der er plads til individualisme i sådan en klasse. De var til gengæld ikke så gode til det med kollektive beskeder, fordi de var vant til, at når noget var sagt én gang, så var der tid til, at læreren kunne forklare det en gang til. Jeg kunne også se, at de elever, der klarede sig godt i skolen, også var dygtige til sport. Der var nogle piger, som også var meget dygtige på håndboldbanen, siger Inger Møller. Bjarne Rosendal mener, at samspillet i en klasse og det gode resultat afhænger af såvel elever som lærere: - Man kan sammenligne det med et stykke musik, som dels afhænger af virtuosen, dels af at have et godt instrument. Man kan sige, at eleverne er instrumentet og læreren virtuosen. - Jeg tror da, det gode resultat hænger sammen med, at der på overbygningen her i Bjergby er en gruppe af lærere, som er meget rutinerede, som kan deres fag, og som har haft lyst til fornyelse, siger Inger Møller. Lille samfund Bjergby-Mygdal Skole ligger i et lille samfund. - Herude ved vi, hvem hinanden er. Man kan sige, at alting bliver tydeligere, når det er småt. Vi ser nok hurtigere problemerne, inden de bliver for store, siger Bjarne Rosendal. - Jeg tror også, at vi lærere her på skolen får kendskab til flere ting end på en større skole. De unge her har hele deres liv på skolen i nærmiljøet. Ungdomsklubben ligger også på skolen, og det er lærere herfra, der arbejder der, så jeg tror, vi ved mere, hvad der sker både i skoletiden og i fritiden, siger Inger Møller. Skolen har siden 1975 haft overbygning med 8. og 9. klasse. - Det er en fordel at have overbygningen, og vores tilbud herude er ikke ringere end på de store skoler. Vi har den lille skoles fordele og den store skoles muligheder. Vores elever kan få lige de valgfag, de vil, bare de kan blive enige. Vi har også samarbejdet med ungdomsskolen, så vi ikke udbyder de samme fag. Jeg tror ikke, at der vil være nogen menneskelig gevinst ved at flytte 8. og 9. klasserne til Hjørring. Hvis der er noget, som skoleinspektøren savner på sin skole, er det tosprogede elever: - Det er en ulempe, at vi ikke har det. Vores elever har ikke skullet præstere en tolerance overfor en kammerater med en anden kulturel baggrund. Bjarne Rosendal er naturligvis glad for at ligge højt på "ranglisten", men han er endnu gladere over de meldinger, han får udefra, når skolens elever har været ude af huset. - Det er rart, at vores børn opfører sig pænt.

Forsiden