De vidste, der ikke var tilladelse til udeservering

MIDTBYEN: Når man tager i betragtning, at både Allan McCurdie, og Bent Vestergård på det tidspunkt de erhvervede ejendommene ved Torvet vidste, at der ikke var tilladelse fra Skagen Kommune til udeservering, må jeg nok erkende, at de begge groft farer frem mod Teknisk Forvaltning uden en særlig synlig grund. Endvidere er der senere givet tilladelse til, at McCurdie må have udeservering til tre (TRE) borde. Alle kan gå til Torvepladsen og så på ulovlighederne. Allan McCurdie er en matematisk stakkel, som i de år han har drevet sin forretning, end ikke har kunnet tælle til tre. Udover ikke at betale for sin ekstra udeservering "snyder" han de andre lovlydige restauranter, som har betalt for deres udeplads, og som også har betalt for parkeringspladserne, der er givet tilladelse til i forhold til de gæster, de serverer for! Hans egen bil, som ikke har fast parkeringsplads, bliver opstillet på ikke helt rigtige steder til gene for os andre. Derudover er jeg harm over, at man betaler en formue for et flot kunstværk af Poul Winter, og så skal man se på et ulovligt opstillet jordbærhus af plastic. Der er af McCurdie, overhovedet ikke taget hensyn til etikken på den plads. Endvidere har McCurdie mange forskellige reklameskilte på svalle-arearealet, som de kørestolsbrugende dagligt risikerer liv og lemmer ved, fordi de må vige udenom, og ud på en kørebane. Børnene er i lige så stor fare. Mig bekendt er der i lokalplanen for området slet ingen tilladelse til en isbar. Der er ikke givet tilladelse til, at han har de 4 borde ude på torvet, så han "nasser" på politikernes gode vilje. Om nogen har Bent Vestergård gjort Torvepladsen, som tilhører os alle, om til en grim Tivoliplads. I Nordjyske kan man læse, at Skagen Kunstforening støtter op om jer. Læser jeg helt rigtigt her? Jeg er selv i Skagen Kunstforenings bestyrelse, og vi har aldeles ikke støttet op om det menageri, der foregår p.t. på Torvet. Vi er heller ikke blevet spurgt! Det er aldeles ulovligt, og det med bøderne, de har åbenbart kunnet betale sig. Hvad mon Teknisk Forvaltning i Skagen ville gøre, hvis alle de forretningsdrivende var ligeså aggressive i deres markedsføring, uden at de vil betale? forkortet af redaktionen