Lokalpolitik

De vil de i år

Alle 17 nordjyske folketingsmedlemmer var i går inviteret til at deltage i en nordjysk åbningskonference forud for Folketingets åbning i dag. 10 mødte op - og fortalte, hvad de især vil arbejde for i det kommende år. Christian Mejdahl (V): - I mit hoved er den tredje Limfjordsforbindelse ikke noget, der er aktuelt den første halve snes år. Og til den tid skal pengene betales af de tre niveauer: Kommune, amt og stat. I øvrigt er der annonceret 219 lovforslag og 19 redegørelser forud for det kommende folketingsår. Det skulle undre mig meget, om ikke der kommer endnu flere. Mogens Nørgaard Pedersen (KRF): Jeg er ikke stemt for at nedlægge amterne. Det er vigtigt, at vi bevarer tre niveauer i forvaltningen. Større kommuner går ud over demokratiet og borgernes engagement i samfundet. Hvis vi skal have kommunesammenlægninger, skal det ske ad frivillighedens vej. Anita Knakkergaard (DF): - Sidste år foreslog jeg et forskningscenter for teleinfrastruktur i Nordjylland. Men der er åbenbart nogen, som har glemt at søge om penge til det. I det kommende år vil jeg arbejde for, at landsdelen får et center for nanoteknologi og ligeledes et udviklingscenter for biosensorer. Begge dele vil være til stor gavn inden for hospitals- og sundhedsvæsenet. Ole Stavad (S): - Med 25 lande i det udvidede EU er jeg overbevist om, at der vil ske en stigende regionalisering. Her tror jeg på, at de nordiske lande kan komme til at spille en væsentlig rolle, hvis vi står sammen. Tina Nedergaard (V): - Vi arbejder i øjeblikket på en fornyelse af erhvervsuddannelserne, som gerne skal mindske frafaldet. Det arbejde ser jeg frem til bliver fuldendt. Og så tror jeg på fortsat vækst for teleområdet. Både på landsplan og i Nordjylland, der allerede er i front. Bjarne Laustsen (S): - Jeg vil kæmpe for, at vi bevarer arbejdspladserne på Flådestation Frederikshavn, som sagtens kan komme i fare i det nye forsvarsforlig, hvor der muligvis kun bliver en flådestation tilbage i Danmark. Staten bør i højere grad være med til at finansiere voksne menneskers uddannelse. Gudrun Laub (V): - Jeg vil arbejde på at få lufthavnenes passagerafgift på 150 kroner fjernet. Der er kun brug for to lufthave i Jylland, og det er Aalborg og Billund. Århus kan godt glemme alt om en ny storlufthavn ved Hammel. Arne Toft (S): - De 10-11 millarder kroner, som Elsam nu betaler for det sjællandske elselskab NESA, skal finansieres. Fjernvarmekunderne skal nødigt være med til at betale for, at elselskaberne bliver solgt. Marianne Jelved (R): - Væksten i bruttonationalproduktet skal fordeles mere jævnt over hele landet, og uddannelsesniveauet skal stadig hæves. Nordjylland er et godt eksempel på, at der kan skabes dynamik med hjælp fra staten. Udflytning af statslige arbejdspladser skaber ikke dynamik i sig selv. Bent Bøgsted (DF)i: Erhvervslivet har et stort ansvar med at skaffe beskæftigelse til de mange ledige. Især de mange ældre, som er uden job. Vi skal have forbedret mulighederne for efteruddannelse. Det er noget af det, jeg vil arbejde for.