Lokalpolitik

De vil holde den blå port åben

Initiativgruppe vil forsøge at få politikerne til at sikre trafikhavnen som trafikhavn

HADSUND: Trafikhavnen i Hadsund skal - også i fremtiden - være en trafikhavn. Det mener en initiativgruppe, der frygter, at byrådet og erhvervsfremstødet Koncept Hadsund har andre planer med havnen. Initiativtageren til gruppen, skibsfører Karsten Olesen, Hadsund, siger med henvisning til de nyere bygninger på havnen, at udviklingen på havneområdet i mange år har været en trafikhavn uvedkommende. - Det, vi frygter, er planerne for tømmerhandel-området, efter at kommunen har købt det. Vi regner med, at det rummer en masse lejligheder og kontorer, og hvis der bygges boliger på havnen, så er det i hvert fald slut, siger Karsten Olesen, der sammen med havnefoged Poul Flohr, skibsmægler Anders Brix og lods Finn Jensen har dannet Søerhvervsgruppen, der håber at kunne komme i dialog med byrådet og Koncept Hadsund. Borgmesteren har modtaget brev fra gruppen i dag, og Karsten Olesen og Poul Flohr havde forleden - noget kort, synes de - lejlighed til at diskutere med Knud Erik Westergaard, Koncept Hadsund, i TV2 Nord. Nu håber de, at borgerne vil blande sig i debatten, om ikke andet så for at bibeholde muligheden for at se skibe lægge til, lodse og laste. Det kan snildt konkurrere med synet af lystsejlere, mener Karsten Olesen. Selv peger gruppen på de erhvervsmæssige interesser, der er forbundet med en trafikhavn. De medgiver, at det er nogle år siden, havnen oplevede et rigtigt boom, men de mener, at der er bedre tider på vej. Eksempelvis nærer de store forhåbninger til import af foderkorn fra de baltiske lande, når de kommer med i EU. Gruppen har også i forbindelse med initiativer været i kontakt med potentielle kunder, men de er - af hensyn til kunderne, siger Poul Flohr - tilbageholdende med konkrete oplysninger. Men der er muligheder, mener gruppen, der gerne vil have en tilkendegivelse fra byrådet om, at det fortsat ønsker en trafikhavn i Hadsund. De politiske signaler har ikke lydt sådan, og det er en skam, mener Poul Flohr. - Det er noget kedeligt noget at skære erhverv væk, som har brug for havnen. Vi skal ikke lukke den blå port til Himmerland, siger Poul Flohr. Gruppen peger generelt på "at nærskibstrafik bliver nødvendig, hvis ikke vor infrastruktur i løbet af få år skal bryde sammen i trafikpropper og timelange køer", og Karsten Olesen mener, at Hadsunds beliggenhed væk fra motorvej og jernbane gør havnen særlig vigtig. Han mener i øvrigt, at havnene ved Mariager Fjord skal konkurrere på at have en hurtig ekspeditionstid både hverdag og weekend.