De vil ofre deres liv for en VIP

Livvagterne fra Aalborg Kaserner har licens til at beskytte andres liv og lemmer.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Alle døre og udgange blev omhyggeligt bevogtet hos Nordjyske Medier, mens topmødet fandt sted i ét af mødelokalerne.

En professionel livvagt skal uden tøven være parat til at ofre sit eget liv for at redde et andet menneske. Så kort, barskt og præcist kan det siges, når det drejer sig om den ultimative fordring i jobbet som livvagt, hvor man er udstyret med licens til at beskytte liv koste hvad det vil. Oversergent Nicolas Jan Christensen og kaptajn Rikke Mikkelsen stiller således store krav til deres mandskab, der netop i disse dage er i gang med de afsluttende øvelser i forbindelse med en krævende uddannelse som livvagt i militærets regi. Nordjyske Medier lagde i går formiddags selv hus til omkring en snes militærpolitisergenter fra 2. militærpolitikompagni og 5. militærpolitibataljon fra Aalborg Kaserner i Nørresundby, der havde henlagt en del af den meget realistiske militærøvelse til mediehuset på Langagervej i Aalborg Øst. Den militære mission gik ud på at beskytte en såkaldt VIP-person - spillet af en mandlig figurant - der skulle til et topmøde i ét af de redaktionelle lokaler. Skudklare våben Det så derfor både dramatisk og skræmmende ud, da flokken af hærdebrede og fuldt uniformerede soldater udrustet med diverse skudklare våben hoppede ud af militærkøretøjerne på forpladsen for derefter at eskortere VIP-personen ind til mødet. Lokaliteterne i mediehuset og omgivelserne helt generelt var allerede dagen forinden blevet set efter i sømmene af nogle livvagter, ligesom en fortrop i går sikrede sig, at banen var fri før VIP'ens ankomst til hovedindgangen. Nicolas Jan Christensen er instruktør på uddannelsen af livvagterne, og når man spørger ham om, hvad det vigtigste er i forbindelse med løsningen af en konkret opgave som livvagt, så lyder svaret: - Planlægning, planlægning og atter planlægning. - Ca. 90 procent af arbejdet som livvagt er planlægning, og hvis forarbejdet er udført godt og omhyggeligt, så har livvagterne allerede på forhånd minimeret sandsynligheden for et overraskelsesangreb på f.eks. en VIP-person, understreger sergenten. Kaptajn Rikke Mikkelsen, der er chef for holdet og leder af 3. militærpolitis detachement, oplyser, at det nuværende hold livvagter under uddannelse består af 22 mand og en enkelt kvinde. - Jeg så selvfølgelig gerne flere kvinder i korpset af livvagter, siger hun og tilføjer, at f.eks. det fysisk krævende uddannelsesforløb måske virker lidt afskrækkende på kvinderne. Det nuværende kursus er af fire ugers varighed og udelukkende med deltagelse af sergenter, der alle på forhånd har gennemgået den generelle træning i otte-ni måneder som militærpolitisergent. Rikke Mikkelsen tager i øvrigt selv til Afghanistan for første gang på et halvt års udstationering i perioden august 2012 til februar 2013. Kaptajnen tager endvidere 10 af de 23 militærpolitisergenter, der pt. er i gang med livvagtuddannelsen, med sig til det krigshærgede land, hvor de udover egentlige livvagtsopgaver også skal udføre klassisk militærpolitiarbejde som f.eks. efterforskning og tilbageholdelse af tilfangetagne afghanere. Det skal lige for en god ordens skyld nævnes, at den mandlige VIP-person ikke blev udsat for angreb af nogen art under det næsten timelange ophold i mediehuset. Militærøvelsen inkluderede besøg på i alt fem virksomheder og lokaliteter rundt om i Aalborg, og der blev begået to attentater mod VIP'en, som dog heldigvis slap fra hændelserne med livet i behold.