De yngste elever klemmes sammen på Højene Skole

Bestyrelse har søgt om 1,2 mio. kr, så der bliver plads til alle

HJØRRING:På Højene Skole bygges der for tiden om, men skolen er for lille - endnu før den overhovedet er færdig og renoveret for 11,5 mio. kr. Derfor har skolebestyrelsen søgt politikerne om, at der lægges 1,2 mio. kr. ekstra oveni budgettet, så der gøres plads til alle skolens elever, nu hvor man er i gang med byggeriet, som skal afsluttes til august i år. Skolen har hidtil haft to klasser på hvert trin, men efter sommerferien bliver der tre spor i børnehaveklasserne, og det er en tendens, der har gjort sig gældende gennem to-tre år - en tendens, man i Højene mener vil fortsætte. Årsagen er i høj grad, at forældre til børn i Holmegård skoledistrikt vælger at lade deres børn gå på skolen i Højene frem for på Holmegårdskolen. - Resultatet af udviklingen er rent praktisk, at 1.- 2. og 3. klasserne samt SFO'en nu bliver klemt pladsmæssigt, og det er en skam, siger skolebestyrelsesformand ved Højene Skole, Bjarne Bang. Ringere forhold - Mange steder har skolen fået et kvalitetsløft med ombygningen, men hele indskolingsdelen får ringere forhold end tidligere. Det er den del, som endnu ikke er bygget færdig. For os er det meget vigtigt, at der bliver rum og plads til en vis form for udfoldelse. Der skal ikke være tale om opbevaring, men det bliver reelt en form for opbevaring, som tingene ser ud nu. Derfor har vi søgt om 1,2 mio. kr., så skolen kan udbygges med to klasseværelser på hver 60 kvadratmeter, nu hvor byggeriet er i gang, og der er et massivt behov. For de penge kan skolen blive lidt mere fremtidssikret, siger Bjarne Bang. Han mener dybest set ikke, valget af skole har så meget med skolens popularitet at gøre, som det har med geografi. - Hvis jeg var forælder og boede i kvarteret omkring H. C. Andersensvej, ville jeg også vælge Højene Skole. Skolevejen er bedre end til Holmegårdskolen, og distriktet passer simpelthen ikke efter forholdene, som det er nu, siger Bjarne Bang. Se byudviklingen Han mener dog også, skolens omdømme har en vis betydning for skolevalg. - Det er mit indtryk, at Højene Skole er kendt som en god skole, og der er for os ikke forskel på "Højene-børn" og "Holmegård-børn". Politikerne er bare nødt til at se på andet end antal fødte børn i skoledistrikterne, når der lægges planer for skolerne. I Højene er der tilmed planer for udbygning af boligmassen øst for Liljevej og nord for Vellingshøjvej, og tilstrømingen af elever til skolen vil næppe mindskes i de kommende år - snarere tværtimod, siger Bjarne Bang. Også skoleinspektør ved Højene Skole, Michael Harritslev, er interesseret i, at der kommer en løsning på pladsproblemet på skolen. - Det er dejligt, at mange ønsker, deres børn skal gå på skolen, men det er nødvendigt, at politikerne forholder sig til, at skolen er for lille, før den er bygget færdig. Vi er på vej til at blive en tre-sporet skole, og de forældre, der søger hertil fra andre distrikter, er meget beslutsomme omkring valg af skole. Jeg har allerede nu forespørgsler fra en række forældre fra andre distrikter, der ønsker, at deres børn kan skrives på venteliste for skoleåret 2004/2005. Vi har ikke ventelister, man kan blive skrevet på, men henvendelserne bekræfter os i, at tendensen fortsætter, siger Michael Harritslev. To eller tre klasser? Han understreger, at børn fra andre distrikter er hjerteligt velkomne på skolen - ligeså velkomne som børn fra Højene. For skoleåret 2003/2004 er der i selve Højene skoledistrikt 41 seks-årige børn, der kan begynde i børnehaveklasse, og det kunne have givet to middelstore klasser. Med søgningen fra andre distrikter når Højene Skole op på 56 elever, og der er lige netop børn nok til, at der dannes tre klasser. Havde tallet været bare lidt mindre, kunne der være blevet tale om to meget store børnehaveklasser på Højene Skole efter sommerferien.