De yngste uden modtageklasse

Aabybro Kommune lever ikke op til lovkrav om tidlig sprogstimulering

AABYBRO:Selv om det er et lovkrav, tilbyder Aabybro Kommune endnu ikke den tidlige sprogstimulering til de 3-6 årige flygtningebørn i kommunen. Desuden er der endnu ikke er oprettet en modtage-børnehaveklasse. Det gør bestyrelsen for Aabybro Skole opmærksom på i sit nyhedsbrev samt i et brev til kulturforvaltningen. - Det er yderst vigtigt at sørge for, at børnene får den tidlige sprogstimulering. Ellers vil det senere give problemer med at undervise dem i skolen, ligesom de skal have sprogstimuleringen senere. Og set i forhold til integrationen som helhed er det vel også et problem, at den tidlige sprogstimulering ikke finder sted, siger Kristian Herget, formand for skolebestyrelsen. Aabybro Skole søgte allerede i foråret om lov til at oprette en modtage-børnehaveklasse til de 6-7 årige flygtningebørn. Samtidig skulle klassen give det lovpligtige tilbud med tidlig sprogstimulering til de 3-6 årige flygtninge-børn. Oprettelsen udskudt Den gang besluttede kultuturudvalget at udsætte oprettelsen med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkeligt med børn. I stedet skulle børnene passes i Thomasmindeparkens Børnehave i Aabybro. Men der er ni elever til en modtage-børnehaveklasse, og der er fem børn, som burde have den tidlige sprogstimulering. Siden kulturudvalgets afvisning af denne gruppe, er antallet af børn nu steget til 17, og de går stadig alle i Thomasmindeparkens Børnehave i Aabybro. Det mener skolebestyrelsen er et problem, da en samling af en så stor gruppe, hverken hjælper børnene til at lære det danske sprog eller fremmer integrationen. Samtidig mener bestyrelsen, at det må være rimeligt med en børnehaveklasse til disse børn, og at de ikke må stilles ringere end de danske børn. - Den tidlige sprogstimulering skal være med til at sørge for, at de kommer til at fungere godt i skolen og med hensyn til integrationen, siger Kristian Herget og understreger, at skolen nok skal finde lokalerne, selv om den lider under pladsmangel. - Vi må jo skaffe pladsen til dem. Fremfor alt skal eleverne tilbydes undervisningen, og så må vi finde ud af lokale-situationen på en eller anden måde, siger han.