Debat er ikke pseudo

Venstres Christian Steen skriver torsdag (På kanten 24.8.), at den igangværende diskussion om stigende ulighed er en pseudodiskussion.

Christian Steen mener altså, at der ikke findes ulighed i Danmark, og at det er forkert at påstå, at uligheden vokser i disse år. Jeg er fuldstændig uenig med Christian Steen. Christian Steen har ganske vist ret så langt, at sammenlignet med en række andre lande, har Danmark ikke den største ulighed. Heldigvis for det. Jeg tror også, at de fleste danskere anser det som et gode, at vi har et nogenlunde lige samfund, ligesom de fleste synes, at det er forkert, når nogen i vort samfund oplever markant ringere muligheder end andre. Der er efter min mening for meget ulighed i Danmark, når jeg kan læse af tal fra domstolsstyrelsen, at der siden regeringsskiftet i 2001 er kommet 43 pct. flere sager, hvor personer eller familier sættes ud af deres lejlighed, fordi de ikke har råd til huslejen. I flere tilfælde er der endog tale om, at det familier med helt små børn, der sættes på gaden. At der var hele 4000 sager af den slags i 2005 er simpelthen forstemmende. Det er efter min mening ikke det danske velfærdssamfund værdigt. Der er for meget ulighed i Danmark, når frivillige foreninger, der arrangerer oplevelser og ferieture for børn, der ingen steder skal i ferien, her i sommer måtte melde om ”udsolgt”, fordi der simpelthen er et voldsomt stigende antal børn, der ikke kommer på ferie. Det er for meget ulighed i Danmark, når enlige mødre eller fædre pga. kontanthjælpsloftet eller den alt for lave førtidspension, ikke har råd til at give deres børn ordentlig sund mad. Når børnefødselsdagen med lagkage og gaver må sløjfes og når børnene drilles med, at de ikke har råd til en vinterjakke eller et par nye sko, når de gamle er slidt op. Det er for meget ulighed i Danmark, når forældre må smide deres børn ud af lejligheden midt i et uddannelsesforløb, fordi de fylder 18 år og den siddende regering har vedtaget at skære i boligsikringen for netop denne gruppe – og det endda selvom regeringen ved, at det notorisk vil betyde, at færre fattige børn af den grund bliver studenter eller får sig et svendebrev. Det er for meget ulighed i Danmark, når de svageste ældre må ligge i sengen hele dagen, fordi kommunen ikke må bruge de penge på service, som de selv ønsker, pga. regeringens stramme regler for offentlige udgifter. Endeligt er det for meget ulighed i Danmark, når den siddende regering midt i skattestoppet pålægger lejerne i landets almene boliger, at betale en betragtelig ekstraskat i form af de konfiskerede midler i landsbyggefonden. Lejerne er ellers i gennemsnit den gruppe borgere i landet, der har de laveste indtægter. Hvad siger du, Christian Steen? Er det trods alt ikke for meget ulighed, eller synes du ligefrem, som din partifælde Socialminister Eva Kjer, at ulighed er dynamik-skabende? Selv er jeg ikke i tvivl: Det danske samfund står sig bedst ved fortsat at kæmpe for, at vi alle får lige muligheder og en ordentlig chance i livet. Men jeg er jo også socialdemokrat, mens du er Venstre-mand!