Debat fra alle vinkler

} DEMENS: Byrådsmedlem Søren Pinstrup (V) opfordrer Ældre Sagen til at inddrage fordele og ulemper ved de forskellige alternativer, der er for tilbud til demente ældre i kommunen. Opfordringen kommer samtidig med, at Søren Pinstrup hilser det velkommen, at Ældre Sagen på tre møder i de næste tre måneder i samarbejde med de ansatte sætter forkus på netop de demente. Det omtalte formanden for Ældre Sagen, Lisse Trads, her i NORDJYSKE forleden. Søren Pinholt er selv medlem af børne- og kulturudvalget og gør opmærksom på, at det planlæggende økonomiudvalg er indstillet på at få udarbejdet et beslutningsgrundlag i form af en intern og ekstern rapport som belyser, og sætter økonomi på følgende forslag: Fastsættelse af decentral struktur på demensområdet, suppleret med et dagcenter for demente på Mastruplund i Støvring. Etablering af en samlet demensenhed med dagcenter som nybyggeri i Støvring by Etablering af en samlet demensenhed med dagcenter på Mastruplund. Det er endvidere besluttet at fremrykke planlagte besigtigelser af mindst to demensenheder uden for kommunen. Der er lagt op til en politisk behandling af rapporterne i maj/juni måned i år. - Jeg vil derfor kraftig opfordre ældresagen til også at inddrage fordele og ulemper ved de forskellige alternativer i de temamøder ældresagen har planlagt i den nærmeste fremtid, betoner Søren Pinstrup, da det er vigtigt at få sagen belyst fra alle vinkler, inden den politiske beslutning træffes.