EMNER

Debat kan fremme afstemning

EU Juridisk er der næppe en finger at sætte på den holdning, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tilsyneladende deler med såvel Socialdemokraterne som SF: Folkeafstemningen om de fire EU-forbehold (euro, forsvar, unionstatsborgerskab samtlige retlige og indre anliggender) må vente. I første omgang gælder det Lissabon-traktaten og hvad den kan bruges til. Anders Fogh Rasmussen har god tid, for i sin åbningstale i november lovede han blot, at forbeholdene skal til afstemning i denne valgperiode. Og den varer frem til 13. november 2011. Politisk giver det også god mening at tage Lissabon-traktaten først. Diskussionen om den vil nemlig være med til at gøre det tydeligt, hvor absurd de fire forbehold virker. Én ting er, at bankerne tjener godt på overflødig valutahandel, fordi vi står uden for euroen. Det er bare dumt pengespild, men ikke direkte skadeligt ¿ selv om det er svært at forstå, hvorfor vi af veneration for en fælles nordisk møntfod fra 1875, som reelt ikke har været fælles de seneste mange årtier, skal opretholde besværet. At vi står uden for forsvarssamarbejdet er direkte skadeligt, for det forhindrer Danmark i at deltage de fredsbevarende missioner, som EU udfører på opfodring fra FN. Forbeholdene på det retlige område kan - efterhånden som Lissabon-traktaten får virkning - få den konsekvens, at vi langsomt glider ud af det politimæssige samarbejde på tværs af grænserne. Med stadigt mere grænseoverskridende kriminalitet er det næppe ønskværdigt. Så lad debatten om den nye traktat rulle, lad S, SF, De Radikale indgå en aftale om den og lad Folketinget ratificere den. Den debat vil formentligt gøre det stadig mere klart, hvorfor vi hurtigt skal af med alle fire forbehold. EU¿s indflydelse er så udstrakt, at Danmark under alle omstændigheder skal efterleve de beslutninger, som repræsentanter for 26 andre lande (og IKKE en håndfuld embedsmænd i Bruxelles) tager i fællesskab. Så lad os da endelig også være med til at træffe afgørelserne. Efter mere end 35 år er det på tide at tegne et fuldt medlemskab ¿ forbeholdene giver alligevel heller ikke rabat på kontingentet.