Debat kørt af sporet

FATTIGDOM:Hvor er den igangværende debat om fattigdom dog kørt af sporet. De sociale ydelser er på ingen måde for høje. Tværtimod. Jeg kender en starthjælpsmodtager, der kun får 5000 kr. om måneden udbetalt til samtlige sine udgifter, og det er jo ganske uhyggeligt, at vi i et velfærdssamfund udbetaler så lidt til et voksent menneske. Så det er ikke for høje sociale udgifter, der er problemet. Derimod får de dårligst lønnede en alt for lav løn. Nu har arbejdsgiverne fået i pose og sæk i 10 år under Venstre, så jeg ligger altså ikke vågen om natten, hvis de blev sat til at aflønne deres arbejdskraft ordentligt.