Hospitaler

Debat kørt af sporet

Der raser i øjeblikket en mediedebat om den fremtidige nordjyske sygehusstruktur. Det er en debat, som allerede er kørt af sporet. Og hvorfor det?

Christian Bach Iversen

Christian Bach Iversen

Der er flere grunde, men en af de væsentligste er, at den er startet ud fra en helt forkert forudsætning. Det demagogiske spørgsmål har lydt (og lyder): Hvad vil du foretrække - nærhed eller kvalitet? Dermed er det sagt, at der nødvendigvis skal træffes et sådant valg. Og det er her, det går galt, allerede inden en reel debat er kommet i gang. For spørgsmålet er forkert stillet. Der behøver nemlig ikke være en modsætning mellem nærhed og kvalitet. Tværtimod. I mange tilfælde består kvaliteten netop i nærhed. Det gælder ikke mindst, når talen falder på de medicinske sygehusafdelinger. Her har de mindre afdelinger (og sygehuse) i talrige undersøgelser vist sig at klare sig særdeles fint – også målt på klare udsagn fra dem, det hele drejer sig om, nemlig patienterne. Og på det kirurgiske og ortopædkirurgiske område har Nordjyllands Amt vist sig i stand til at etablere en struktur, der både er kvalitetsmæssig i orden, og som samtidig gennem tværgående samarbejde mellem decentrale enheder har kunnet være med til at sikre nærhed. Det er beskæmmende at se, at nogen (herunder også enkelte regionsrådspolitikere) nu ser det som en opgave at slå denne sygehusstruktur i stykker med det resultat, at vi vil opleve en stærk centralisering til skade for patienter og pårørende, som på den måde får meget længere til de behandlende afdelinger, og også til skade for den brede udvikling i alle dele af regionen, som ellers for de fleste partier – og i hvert fald for Venstre – altid har været et væsentligt politisk mål. Som sagt er der ikke en naturgiven modsætning mellem nærhed og kvalitet. Det har den måde, som sygehusvæsenet i Nordjyllands Amt er organiseret på, i stor udstrækning bevist. Og den model er værd at holde sig til og at bevare. Så, kære regionsrådspolitikere. Slå koldt vand i blodet og lad være med at springe med på nogle påstande og usaglige argumenter, som kun vil gøre sygehusstrukturen dårligere egnet til at løse sin opgave i en vidtstrakt region.