Lokalpolitik

Debat om afstemning i 11. time

Punkt med på dagsorden uanset for sen anmodning fra lokalpolitiker

NØRAGER:I aften afvikler kommunalbestyrelsen årets sidste møde i byrådssalen for i år. Og selv om borgmester PoulLarsen (K) efter planen godt et halvt døgn senere sammen med de to borgmestre fra Støvring og Skørping Kommune underskriver det fælles høringssvar til Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den nye Midthimmerlandske storkommune Rebild, kommer spørgsmålet om en vejledende folkeafstemning endnu engang på dagsordenen for mødet. Det er tidligere borgme- ster Jens Ove Hansen, der skriftligt har anmodet borgmesteren om at få spørgsmålet optaget som et punkt på dagsordenen. For sent fremsendt Anmodningen fra Jens Ove Hansen er indgået skriftligt til Nørager Kommune på fax torsdag 16. december. Ifølge reglerne i forretningsordenen skal et medlem fremsende et skriftligt forslag senest otte dage forud for et ordinært kommunalbestyrelsesmøde. Overskrides tidsfristen, har et medlem af en kommunalbestyrelse ikke krav på at få sagen optaget på dagsordenen. Men borgmester Poul Larsen har alligevel valgt at tage punktet om en vejledende folkeafstemning med i udkastet til dagsordenen i aften. - Det er sket for at undgå en masse efterfølgende polimik og diskussion om emnet, hvis jeg i stedet havde valgt at afvise det, påpeger borgmesteren. Kan afvises i byrådssal Første punkt på kommunalbestyrelsesmødet i aften er en godkendelse af de fem øvrige punkter på dagsordenen. - Og her har et flertal af de 13 medlemmer af kommunalbestyrelsen efter reglerne mulighed for at forkaste punktet, så det slet ikke kommer til debat i byrådssalen, oplyser kommunaldirektør Karl Peder Bevensee. Flere af de fem kommunalpolitikere, der tidligere i november har stemt for en vejledende folkeafstemning om kommunens fremtidige tilhørsforhold, har op til mødet i aften endnu engang internt drøftet spørgsmålet. Så som forslagsstiller bliver Jens Ove Hansen nok ikke den eneste i byrådssalen med kommentarer og bemærkninger til det allerede meget diskuterede emne.