Debat om flygtninge fra Burma

Grup­pen af kvo­te­flygt­nin­ge fra Bur­ma bo­sid­den­de mid­ler­ti­digt i Ravn­kil­de flyt­ter snart ind i det kom­mu­na­le hvi­de hus i Ves­ter­gade i Nør­ag­er by. Arkivfoto: Michael Bygballe

Grup­pen af kvo­te­flygt­nin­ge fra Bur­ma bo­sid­den­de mid­ler­ti­digt i Ravn­kil­de flyt­ter snart ind i det kom­mu­na­le hvi­de hus i Ves­ter­gade i Nør­ag­er by. Arkivfoto: Michael Bygballe

NØRAGER:Her i sommerferien ankom 10 kvoteflygtninge fra Burma med kort varsel til Nørager Kommune. Det drejer sig om fem voksne og fem børn direkte fra en flygtningelejr i Malaysia. I første omgang er de 10 flygtninge placeret i henholdsvis Nørager og Ravnkilde by. Et forhold Morten Lem (S) kritiserede på kommunalbestyrelsesmødet, da lokalpolitikerne skulle tage stilling til en tillægsbevilling på 170.000 kroner for 2006 til oprettelse af en lovbefalet modtageklasse for flygtningebørnene på Sortebakkeskolen. - Vi skal behandle vores flygtninge bedst muligt og ikke kaste dem mere rundt. Derfor vil jeg gerne have en forklaring på at et hold er blevet placeret i Ravnkilde og de andre i Nørager, spurgte Morten Lem. Borgmester Poul Larsen (K) forklarede placeringen i Ravnkilde med, at den påtænkte lejlighed til nogle af Burma flygtningene i Vestergade i Nørager ikke var klar til indflytning ved ankomsten. - Gruppen fra Ravnkilde har netop inden for de seneste dage set deres kommende lejlighed i Nørager og glæder sig til at flytte ind. Og selvfølgelig er jeg enig i at det ikke er godt at flytte rundt med dem, men vi havde ikke andre muligheder, tilføjede borgmesteren. Som formand for kultur- og socialudvalget påpegede Jens Ove Hansen kommunens pligt til at sørge for undervisning af flygtningebørn og at det vil koste uventede ekstra penge resten af skoleåret. - Jeg undrer mig dog over at Nørager Kommune her på falderebet til en større sammenhæng skal modtage 10 kvoteflygtninge fra Burma, når jeg har kendskab til at andre kommuner har fået det rykket frem til næste år. Vi har jo slet ikke medarbejdere gearet til at tage imod dem, og det har betydet at vi har måttet indgå en aftale med Aars Kommune med hensyn til bistand til modtagelse og det videre forløb, pointerede Jens Ove Hansen. Inden alle 13 lokalpolitikere i byrådssalen godkendte indstillingen om en tillægsbevilling på 170.000 kroner til oprettelse af en modtageklasse på Sortebakkeskolen, rundede Børge Kjær Rasmussen (S) debatten af med at påpege det positive i at samle samtlige flygtninge fra Burma i Nørager by. - Vi sørger for dem materielt, men ingen borgere inviterer dem privat indenfor i deres hjem om aftenen. Derfor er det vigtigt de er samlet et sted, indtil de om tre år nok flytter til en større by, hvor flere af deres landsmænd allerede bor, konkluderede Børge Kjær Rasmussen.