Lokalpolitik

Debat om grundpriser

Karl Emil Nielsen usikker på, om 300 kroner pr. kvadratmeter rækker

Karl Emil Niel­sen tog for­be­hold, da øko­no­mi­- ud­val­get ind­stil­le­de en grund­pris på 300 kro­ner pr. kva­drat­me­ter. Han vil være sik­ker på, at pri­sen dæk­ker alle ud­gif­ter­ne.
AR­KIV­FO­TO: Hen­rik Louis

Karl Emil Niel­sen tog for­be­hold, da øko­no­mi­- ud­val­get ind­stil­le­de en grund­pris på 300 kro­ner pr. kva­drat­me­ter. Han vil være sik­ker på, at pri­sen dæk­ker alle ud­gif­ter­ne. AR­KIV­FO­TO: Hen­rik Louis

HJALLERUP:- Jeg vil være sikker på, at vi ikke sælger for billigt, siger Karl Emil Nielsen (DF) efter at økonomiudvalget forleden drøftede salgspriser på 20 nye byggegrunde i forbindelse med byggemodning af etape 2 af Vestergade i Hjallerup. Karl Emil Nielsen tog forbehold, mens resten af økonomiudvalgets medlemmer er enige om at forlange en salgspris på 300 kroner pr. kvadratmeter. - Vi skal have penge i kassen, det kan ikke nytte noget, at vi forærer grundene væk. Og jeg vil blot være sikker på, at vi får den rigtige pris, siger Karl Emil Nielsen og påpeger, at man også bør tage markedspriserne generelt i betragtning. - Hjallerup er tæt på Aalborg, og vi skal også forholde os til hvad det koster at lave grundene, siger han. Det vil koste godt 4,4 mio. kroner at udstykke grundene og teknik- og Miljøudvalget havde på forhånd peget på en pris på 260 kroner pr. kvadratmeter, men et flertal i økonomiudvalget er altså stemt for at forlange 40 kroner mere pr. kvadratmeter. - Vi investerer 4,4 mio. kroner og hvornår vi får pengene ind igen, afhænger af, hvornår vi får solgt de her grunde, siger borgmester Mikael Klitgaard (V). I første etape af Vestergade er der blevet udstykket 18 parcelhusgrunde og 16 andelsboliger. Her kan kommunen med undtagelse af en grund, kan melde alt udsolgt. Byrådet skal drøfte sagen torsdag.