Lokalpolitik

Debat om KL flyttes til byrådet

HALS: En politisk debat om Hals Kommunes rolle i forhold til Kommunernes Landsforening er af økonomiudvalget blevet flyttet til næste uges byrådsmøde. På økonomiudvalgets møde i denne uge var der enighed om, at debatten hører hjemme i et forum, hvor alle de folkevalgte beslutningstagere har mulighed for at deltage. Ønsket om at debattere KL er opstået efter længere tids kritik af KL fra primært borgmester Bent Sørensens (S) side, og han har i den forbindelse ønsket at få foretaget en pejling af, om der i byrådet er politisk opbakning til ham, når han udtaler sig kritisk om KL. Bent Sørensen er således stærkt utilfreds med kommuneaftalen for 2003, som KL i fjor forhandlede sig frem til i samarbejde med finansminister Thor Pedersen (V), ligesom borgmesteren også har udtrykt utilfredshed med, at en manglende forudseenhed og orienteringslyst i KL tidligere i år tvang byrådet til at give en tillægsbevilling til en uventet stigning på lønområdet. - Vi skal i byrådet blandt andet have diskuteret, hvilke krav vi vil stille i forhold til den næste kommuneaftale, siger Bent Sørensen, der samtidig allerede nu er klar til at løfte sløret for noget af det, som han vil sige på byrådsmødet onsdag: - Jeg vil tale for, at vi i kommunerne får et bedre økonomisk råderum, og at der ikke bliver tale om nogle sanktioner fra regeringens side.