Skolevæsen

Debat om mål og indhold skal komme først

SKOLESTRUKTUR:”Danmarks bedste folkeskole” er et mål for skolevæsnet i Brønderslev Kommune. Hvordan opnår vi så det? Sker det ved, at samle 7. klasserne på færre skoler og ændre på timeforde-lingen? Jeg er ikke overbevist om, at det er vejen, og jeg forstår godt, den bekymring der er for at dette kun er første skridt. For få måneder siden blev der sagt ”nej” til den besparelse der ville være ved, at samle 7. klasserne på overbygningsskolerne. Og alligevel har man nu travlt med at gennemføre tankerne - godt nok ikke som det spareforslag, som det blev afdækket som i forbindelse med budgetforhandlingerne. Nu er forklaringen, at det skal være med til at udvikle folkeskolen. Den offentlige del af skoledebatten ændrer nok ikke ret meget ved den indstilling som blev sendt i høring. Høringssvarene vil nok ikke være meget anderledes end dem der kom i forbindelse med ”Projekt folkeskolen”. De store skoler er positivt stemte overfor ændringerne og de små skoler, uden overbygning, imod. Det er vigtigt at vi udvikler vores folkeskole, med de stigende krav der stilles, og skal målet nås med at få ”Danmarks bedste folkeskole” skal vi have en dybdegående debat om indhold og målsætning for vores skolevæsen. Vel at mærke en debat hvor der bliver en reel mulighed for en bredere høring, og tid til en reel oplysning, og debat og ikke en tidspresset høring hvor kun få får mulighed for at deltage. Beslutningen om 7. klassernes placering og timefordelingsplanerne hænger uløseligt sammen med debatten om mål og indhold i vores folkeskole. Så i stedet for, at haste en beslut-ning igennem - som har stor betydning for såvel skolerne, som lokalsamfundene, vil det være fornuftigt, at afvente beslutningerne om mål og indhold for folkeskolen, så ved vi mere om hvilke ”redskaber” der skal til for, at nå målene. Målene må sættes, og så må ”værktøjerne” i form af fysiske rammer og økonomi findes til at nå målene. Det skal ikke være ”værktøjerne” der sætter rammerne for mål og indhold.