Debat om natursyn

ÅRHUS:Landets næststørste vandkraftværk - Karlsgårde Vandkraftværk ved Varde - indstiller sin elproduktion i løbet af en årrække. Det sker som led i en storstilet naturgenopretning af Varde Å og andre mindre vandløb i Sydvestjylland. Kraftværket fra 1921 stopper turbinerne, fordi vandløbene omkring den opstemmede Karlsgårde Sø skal give bedre livsbetingelser for den truede laksefisk snæblen. Den er sjælden i Danmark, og EU støtter sammen med Sønderjyllands og Ribe Amter samt Skov- og Naturstyrelsen det store projekt. En endelig godkendelse af planen, der bl.a. består i at genoprette en 16 kilometer lang strækning af Varde Å, ventes vedtaget i løbet af efteråret, og entreprenørmaskinerne skal i 2007 til 2009 flytte en halv millioner kubikmeter jord. På vandløbsstrækningen ledes vandet i dag gennem den kunstige Ansager Kanal, der blev anlagt på grund af landbrugsinteresser. Vandet skal tilbage i det oprindelig åløb. Miljøminister Connie Hedegaard har på torsdag inviteret til konference i Vestjylland om kursen for dansk naturpolitik. Skal vi bruge millioner på at redde en sjælden laksefisk? Skal landbruget fortsat opdyrke langt den største del af det danske landskab, selvom vi har fødevarer nok, spørger ministeren bl.a. inden konferencen. /ritzau/