Lokalpolitik

Debat om ny plan for bymidten udskudt

SKAGEN:En offentlig hørings- og debatperiode om den fremtidige centerstruktur i Skagen by er blevet udskudt i forhold til den første beslutning i kommunens udvalg for teknik og miljø. Udvalget besluttede i december i fjor, at debatperioden skulle vare fra midten af januar til midten af marts. Som oplæg til den offentlige debat udsendes en debatpejce. På udvalgets møde i sidste uge måtte man konstatere, at man ikke kan nå at få tingene klar tidsnok. Udvalget har derfor besluttet, at man udskyder debatperioden med et par måneder. Det betyder, at en først indledes 16. marts, og at den slutter 11. maj. Det er stadig tanken, at der i forbindelse med debatperioden skal være et offentligt borgermøde om planerne for bymidten, og det holdes torsdag 31. marts. Ved at lægge borgermødet tidligt i debatperioden håber udvalget, at de synspunkter, som kommer frem på borgermødet, vil være med til at præge den efterfølgende offentlige debat og dermed også være med til at præge de forslag og kommentarer, som borgerne indsender til kommunen i løbet af depatperioden. Den nye centerplan kædes sammen med revisionen af Kommuneplanen, og det er tanken, at der ud over en ny lokalplan - centerplanen - også skal udarbejdes en detailhandelsstruktur, som skal indgå i Kommuneplanen. Når kommunen har en godkendt detailhandelsstruktur, kan byrådet overtage de beføjelser, som Nordjyllands Amt nu har med hensyn til planlægning til butiksformål. Det har i flere år været klart, at den nuværende centerplan - lokalplan 100 - trænger til at blive fornyet, og det var i 2003 et lokalplanforslag som skulle gøre det muligt at opføre en Føtex-butik på hjørnet af Sct. Laurentii Vej og Chr. X Vej, der satte ekstra skub arbejdet med den nye centerplan.