Lokalpolitik

Debat om nye huse

Et byrådsflertal har givet grønt lys for byggeri af 11 nye boliger og ny dagligvarebutik på Skagensvej-Snehvidevej. Afgørelsen gik dog ikke glat gennem byrådet.

SF og fire andre stemte i mod. SFs gruppeformand Jørgen Bing kaldte det endda arrogant, at udvalget for Plan og Miljø, efter Jørgen Bings mening, havde affejet de lokale beboere i området. - Alle i området er i mod, at vi tillader en byggehøjde på 8,5 meter. Det ligner arrogance, at man ikke hører på de mange protester, sagde Jørgen Bing. - SF mener, at vi bør beholde den stil, som resten af kvarteret har, sagde Jørgen Bing. SF forslog, at det nye byggeri skal være i halvanden etage og maksimalt seks meter højt. - Vi synes, at det nye byggeri i to etager er for højt. Det bliver en forringelse af kvarteret, at man bygger så tæt og højt, sagde Jørgen Bing. Kritikken fra beboere i området går blandt andet på, at de nye to-etagers bygninger vil give skygge- og indbliksgener for naboerne. Forvaltningen anbefaler i sin indstilling til byrådet byggeplanerne, men erkender, at byggeriet kan give skygge- og indbliksgener. - Jeg mener overhovedet ikke, at vi er arrogante i vores behandling af sagen, sagde formanden for udvalget for Plan og Miljø, Per Harfeld (V). - Alle indsigelser er blevet behandlet seriøst. Og hvad angår skyggegener, så giver de store træer, som allerede findes på stedet, langt mere skygge. Vi har netop bestræbt os på, at byggeriet skulle rykkes så langt ud mod Skagensvej, som muligt, for at undgå skyggepåvirkningerne, sagde Per Harfeld. SF og Jørgen Bing fik imidlertid opbakning fra Lokallistens Henning Sigsgaard, Svend Bertelsen, Lene Berendt og fra Henrik Guldsø Nielsen (løsgænger). - De mennesker, der bor der, ved vel besked. Jeg synes, at seks meter er tilstrækkeligt, sagde Henrik Guldsø Nielsen. For Jørgen Bings forslag stemte SFs gruppe på fire samt Svend Bertelsen, Henning Sigsgaard, Lene Berendt og Henrik Guldsø Nielsen. Imod stemte de øvrige 21 byrådsmedlemmer. To havde meldt afbud: Kim Bach og Ole Albæk.