Forurening

Debat om ørreder

HIRTSHALS:I dagens avis (torsdag. red) kan man læse, at der på Læsø planlægges med et lignende anlæg, blot meget større. Her er det planen at opdrætte 4.500 tons ørreder pr. år, medens der i Hirtshals satses på 3.250 tons årligt. Men på Læsø kan det tilsyneladende lade sig gøre uden at forurene det omgivende havmiljø med næringsstoffer, idet der her anvendes 100 pct. recirkulation. Det kan derfor undre temmelig meget, at der i Hirtshals ikke påtænkes anvendt en lignende teknologi, så miljøet vil kunne spares for forurening, der overstiger udledningerne af nitrat fra det samlede spildevand fra Hirtshals by med næsten 30 gange! Anlægget på Læsø antages at skabe ca. 25 arbejdspladser, og det må antages at være i samme størrelsesordnen i Hirtshals. I det perspektiv er argumentet med arbejdspladser bagatelagtigt set i forholdet til risikoen for tab af arbejdspladser indenfor turismeerhvervene, når vores kystmiljø udsættes for massiv forurening med alger og organisk materiale fra denne industri. Af Jens Holm HIRTSHALS: HIRTSHALS: Det er rent ud sagt uhyggeligt, når kun Bing og SF kan se, at man ikke bør svine havet til fra Hirtshals til Skagen. Og nej, det er ikke bare en lille banke udenfor Kjul. Man driver systematisk VVM igennem uden at tænke sig om. Det drejer sig jo ikke bare om havmiljøet. Der er nærmest hæmningsløst og proforma givet en række tilladelser til flere tusinde dyreenheder, og ikke nok med dem. En del er direkte lagt oven på vitale og i forvejen svindende og snavsede grundvandsressourcer. Senest har man måtte lukke Bagterp boringen og har åbnet ved motorvejen pga. nikkel og arsenik. Den megen ammoniak/NPK giver erfaringsmæssigt et helt anden væksttempo, andre vækster og en direkte ødelæggelse af de turistområder, som folket anser for at være værdier. Her skal man så de kommende år lagre meget mere, sætte flere dyr ud og gøre det endnu mere kunstigt. Man kan altid diskutere, om plantager på sand og anden mager jord i det hele taget er en værdi - man får jo ret meget mere brænde ud af det ved at gødske, men det har vi altså vedtaget og indrettet mange folks leveveje på med eller uden supplerende dagpenge. Og det vil gå stærkt. Tag til Bonde på Sjælland som turist eller på dannelses- og uddannelsesejse. Se hvor hurtigt tingene vil gro sammenlignet med tandstikkerne. Og det er alt med et blow af tidsler og brændenælder. Den grå klit vil også blive til græs. Det uhyggelige er, hvor langt jeg kom til at spole tilbage forleden. I en satireudsendelse skulle Mogens Glistrup have udtalt, at når man kastede flere ting i havet, så dæmpede det jo bølgernes gnavning af kysten. Der var også noget med, at jo mere man gødede havet, jo flere fisk kom der. Men hvorfor kom jeg til at tænke på det. Vil man absolut hælde noget i havet, så skal det altså være ret meget mere rent. Rentabel er, når alle omkostninger er betalt - og slet ikke, når man skal genansætte de fyrede skovarbejdere/strandrensere på statens og kommunens og vores regning. Ellers er det ikke en privat virksomhed. Ovenstående indlæg er taget fra DitHjørring på www.nordjyske.dk - hvor du også kan deltage i debatten.