Debat om realistiske løsninger

- Nu skal debatten videre mod gode og realistiske løsninger. Det siger byrådsmedlem Thomas Krog (SF) på baggrund af, at der lægges op til, at der ikke skal lukkes skoler.

- Debat om folkeskolen kan engagere massevis af mennesker. Af samme grund kan debatten skræmme politikere. Det ser vi i øjeblikket i Brønderslev Kommune, hvor de politiske meldinger er få og vage. - Det eneste, politikerne tilsyneladende er enige om, er, at der skal træffes endelig beslutning om folkeskolens fremtid i løbet af tre-fire måneder, siger Thomas Krog. - Derfor er der behov for at få en kvalificeret debat om gode og realistiske løsninger. - Og selv om skolelukninger i øjeblikket fylder det meste af debatten, så vil SF klart og tydeligt fastslå, at skolelukninger Ikke hverken en god eller realistisk løsning. - I stedet bør debatten dreje sig om, hvilke andre strukturændringer, der kan komme i spil. Vi skal også diskutere muligheder for at reducere i ledelsen. Vi skal diskutere nedsættelse af timetallet og i hvilket omfang, der skal være mulighed for to-lærerordninger. - Vi skal se på mulighederne for at inddrage sfo-pædagoger bedre i elevernes hverdag, og hvordan specialundervisningen tilrettelægges bedst. - Hele tiden husker vi på, at projektet ikke tager udgangspunkt i ønsket om at skabe verdens bedste folkeskole. Den økonomiske ramme kræver besparelser, og vores opgave er at give eleverne så god en folkeskole som muligt på trods af disse besparelser, slutter Thomas Krog.