Lokalpolitik

Debat om sammenlægning skudt i gang - men den er svær

LØGSTØR:- Det er svært at komme med klare meldinger nu, men vi må tage hul på debatten for borgernes skyld. Sådan lød det fra Løgstørs borgmester Jens Lauritzen (V), da der torsdag var temamøde for kommunalbestyrelsen forud for det månedlige møde om kommunestrukturen. Sammenlægninger mellem kommuner er et varmt debatemne, som politikerne i Løgstør skam fik taget hul på. Men der er lang vej endnu, for det er en virkelig svær diskussion. Der kom ingen beslutning om, hvem Løgstør bør samarbejde med. Blandt andet fordi kommunen ikke ved, hvilke opgaver der skal løses fremover. Ja, faktisk er der stadig ingen, der siger, at der absolut skal ske en kommunesammenlægning. Det er blot til debat, efter at regeringen har nedsat en strukturkommission, der skal komme med forslag til, hvordan et nyt kommune- og amtskort kunne se ud. Spørgsmålet er, om amterne nedlægges, så for eksempel driften af gymnasierne flyttes over til kommunerne. Et andet uafklaret spørgsmål er størrelsen på kommunerne. Ministerierne har meldt ud, at en kommune bør være på mindst 30.000 indbyggere og helst 50.000 for at være bæredygtig. Hvis Løgstør lægges sammen med de kommuner, der i dag deles grænser med, bliver der 48.462 indbyggere baseret på indbyggertallene i øjeblikket. Et andet forslag går på en sammenlægning mellem alle de kommuner, der er med i Region Aalborg. Det vil give 278.000 indbyggere. En af betænklighederne ved sammenlægninger er, at borgerne vil føle det, som om der bliver for stor afstand til politikerne. Et andet tvivlsspørgsmål er, om der er noget at spare ved det hele. Strukturkommissionen kommer med sin betænkning til jul.