Debat om serviceboliger i Poulstrup

Udvalg fastholder 18 boliger

POULSTRUP:Er der virkelig behov for 18 serviceboliger i Poulstrup? Det spørgsmål blev rejst forud for vedtagelsen af Hjørring Kommunes Ældreplan 2003-2008. Social- og sundhedsudvalget er ikke i tvivl: Det er der. Derfor ændres der ikke i planen om at opføre 18 serviceboliger, når man skal i gang med at renovere det utidssvarende Poulstruplund Plejehjem. Her skal 22 plejeboliger og seks beskyttede boliger ændres til de 18 serviceboliger. - Vi fastholder de 18 serviceboliger, men når vi kommer i gang med projektet, kan det da godt være, at der kun bliver 14 eller 16. For eksempel har man på Poulstruplund et ønske om, at vi skulle indrette en ægtefællebolig, siger Helmuth Zickert (S), som er formand for socialudvalget. Indbyggertallet i Poulstrup by har de sidste seks år ligget stabilt mellem 473 og 482 borgere. Heraf har andelen af ældre ligget på 22 pct. - hvilket svarer til knap 106 borgere over 67 år. Samtidigt indgår 60 borgere over 67 år fra Vrejlev-Hæstrup landdistrikt. Med de nuværende boliger til ældre er der en dækningsgrad på 16,9 pct., mens dækningsgraden med de 18 nye serviceboliger vil ligge på 10,8 pct. Til sammenligning ligger den nuværende dækningsgrad for pleje- og serviceboliger i Hjørring Kommune som helhed på 7,3 pct. for ældre over 67 år. Ventelisten til plejeboligerne og de beskyttede boliger i Poulstrup har de seneste tre år ligget på mellem nul og én borger.