Debat om skatteafdelings fremtid

Hals Kommune nærmer sig et samarbejde med Aalborg Kommune

Skattepolitik 6. september 2002 08:00

HALS: Hvor skal Hals Kommunes skatteafdeling være i fremtiden? Skal den forblive i kommunen, eller skal der indgås et tværkommunalt samarbejde om den personlige skatteligning? Og hvor skal de kommunalt ansatte skattefolk så i givet fald placeres? Disse og mange andre relaterede spørgsmål er i disse dage oppe at vende i de lokalpolitiske kredse, og efter en livlig debat om netop dette emne på denne uges møde i økonomiudvalget, fortsættes diskussionen i dette forum i næste uge, inden sagen efter planen kommer til endelig afgørelse i byrådet 18. september. - Det er en større beslutning, vi her skal træffe. Sagen har mange perspektiver, og derfor vil vi gerne have den op igen, forklarer borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen. Hele spørgsmålet om skatteafdelingens fremtid begyndte at tage fart, da Told & Skat i 1998 overtog de mindre kommuners selskabsligning. Det fik debatten om kommunale fællesskaber om ligningsarbejdet til at blusse op, og da der samtidig i Skatteministeriet blev åbnet mulighed for at etablere tværkommunale skattesamarbejder på personskatteområdet, begyndte også Hals Kommune mulighederne for et sådant samarbejde i Nordjylland. Her faldt blikket først på et større samarbejde, der ud over Hals omfattede Brønderslev, Dronninglund, Aabybro, Fjerritslev, Pandrup og Brovst kommuner, men det blev sidenhen af Hals-politikerne vurderet til at være for uhensigtsmæssigt stort. Derfor er det nu et samarbejde med Aalborg Kommune, der som udgangspunkt fokuseres på, og denne samarbejdsidé bakkes også op af Hals Kommunes skatteafdeling, der gerne ser, at Hals Kommune i begyndelsen af 2004 tager fat på forhandlinger med Aalborg Kommune om et samarbejde. Disse forhandlinger skulle så, hvis det står Hals Kommunes skatteafdeling, munde ud i, at sidstnævnte skatteafdeling flyttes fysisk til Aalborg Kommune pr. 1. juli 2005. Denne tidsplan er af Hals Kommunes skatteafdeling udarbejdet under hensyntagen til skatteafdelingens nuværende alderssammensætning, hvor et forestående generationsskifte gør det mest hensigtsmæssigt at gennemføre "fusionen" med Aalborg Kommunes skatteafdeling inden for det ovennævnte periodeforløb. Bent Sørensen vil ikke på nuværende tidspunkt løfte sløret for, hvor debatten om kommunens skatteafdeling befinder sig, men han påpeger, at det fortsat er et samarbejde med Aalborg Kommune, der satses på.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...