Lokalpolitik

Debat om sommerblomster visnede

Debat om ny maskinhal blev ført på forkert grundlag

HJØRRING:Byrådet har vedtaget, at Hjørring Materielgård på Grønnevold 10 skal have en ny hal til maskiner, hvor der også indrettes plads til dyrkning af specielle blomster. Forslaget om ny maskinhal på har været heftigt debatteret i NORDJYSKES spalter, fordi Venstrefolk var utilfredse med, at kommunens gartnere selv skulle stå for avlen af byens sommerblomster i en del af den kommende nye hal. Det er en aktivitetsudvidelse og konkurrence for private gartnere, lød kritikken fra Venstre. Forslaget om maskinhallen gik på at udvide projektet fra 2000 kvm til 2300 kvm for at give plads til en slags drivhus i den ene ende ved at gøre tagpladerne over de ekstra 300 kvm gennemskinnelige. Forkert grundlag På byrådsmødet kom det imidlertid frem, at debatten var ført på et forkert grundlag. Materielgården lægger slet ikke op til at dyrke alle byens sommerblomster i den nye hal. Materielgården vil stadig købe en stor del af sine sommerblomster "ude i byen". Udvalget for teknik og miljø havde fået den opfattelse, at materielgården ville fremelske alle byens sommerblomster. Det fremgik nemlig af udvalgsdagsordenen. Og det fremgik også af byrådsdagsordenen. - Jeg beklager, at det ikke står særligt klart i dagsordenteksten, sagde udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Forvaltningen havde før byrådsmødet ekstraordinært måttet sende et notat ud, der forklarede byrådsmedlemmerne sagens rette sammenhæng. Økonomi ikke belyst Venstre luftede på byrådsmødet utilfredshed med, at økonomien i blomsterprojektet ikke var belyst. Venstres medlemmer havde bedt om kalkuler, der viste om projektet var rentabelt, men havde ingen fået, hvilket Venstres gruppeformand, Jørgen Lind Thomsen, kritiserede skarpt. Han stillede på gruppens vegne et ændringsforslag. Han foreslog, at man sendte forslaget om den nye maskinhal tilbage til udvalget for teknik og miljø, så de økonomiske kalkuler kunne blive udarbejdet, før sagen igen blev sendt frem til byrådets bord. Jørgen Lind Thomsen fremførte, at der jo ikke er nogen grund til at lægge yderligere 300 kvm til en hal, hvis det ikke kan svare sig. Ændringsforslaget faldt dog, da kun Venstres medlemmer tilsluttede sig. Udvalgsformand Ole Ørnbøl betegnede Venstres ændringsforslag som drilleri, da udfaldet var givet på forhånd, idet et flertal var indstillet på at godkende forslaget om en udvidelse af hallen med 300 kvm. Byrådet godkendte derefter enstemmigt en ny hal til maskiner med ekstra 300 kvm plads til at dyrke specielle planter og plads til at arrangere de mange krukker med blomster, der pryder byen hver sommer. Forudsætningen for vedtagelsen af den nye hal er dog, at den holder sig inden for de godt 1,7 mio. kr., der er afsat på budgettet. Kommunen vil nu indhente tilbud fra tre byggefirmaer på en 2300 kvm stor stålhal. Maskinhallen skal bruges til de af materielgårdens maskiner, som ikke længere kan opbevares på Korngrunden i Christiansgade, hvor der som bekendt skal bygges boliger. Byrådsmedlemmerne var måske ikke enige om fremgangsmåden ved vedtagelsen af den kommende hal, men selve blomsterudsmykningen i byen fik til gengæld ros fra alle sider i byrådssalen.