Debat om trafik på Halkærvej

Lundby 10. marts 2007 05:00

LUNDBY: På den nyligt afholdte generalforsamling i foreningen for Lundby Kultur- og Forsamlingshus kunne formanden berette om 2006 som en god periode. Ganske vist er aktivitetsniveauet faldet en smule, både den private udlejning og Børne- og Ungdomsklubbens brug af huset, men samlet set er der kun grund til tilfredshed. Planerne om, hvad der skal ske med huset, har ligget lidt stille i det forgangne år. Det skyldtes især usikkerheden om, hvordan mulighederne vil være for at søge økonomiske midler i den nye storkommune, og også i forhold til eventuelle EU-midler. Desuden er det en stor opgave for bestyrelsen at få et projekt stablet på benene. Derfor blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe, der skal udarbejde forslag, og denne gruppe er allerede i gang med arbejdet. På generalforsamlingen var der debat om fartdæmpende foranstaltninger på Halkærvej ved legepladsen. Der var delte meninger om, hvorvidt der skulle tages imod kommunens tilbud om opsætning af blomsterkasser på vejen, om det skulle være andre foranstaltninger, eller om der i det hele taget skulle være nogen. Man enedes om at undersøge, om kommunen kan tilbyde alternative muligheder til blomsterkasserne, og derefter indkalde til et borgermøde. På valg til bestyrelsen var Svend Andersen, Anders Ørsnæs Kristensen, Dorte Holm og Bodil Madsen. Anders Ørsnæs Kristensen ønskede ikke genvalg, og Erik Christensen blev nyvalgt. Øvrige blev genvalgt. Hilmar Vestergård ønskede at udtræde af bestyrelsen, og nyvalgt på denne post blev Gert Velf for en et-årig periode. På valg som suppleanter var Kristian Madsen og Jette Christensen. Kristian Madsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt som 1. suppleant blev Anders Ørsnæs Kristensen, Jette Christensen genvalgtes som 2. suppleant. Jørgen Veggerby genvalgtes som revisor, og som revisorsuppleant genvalgtes Peter Kvist. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jette Simensen og Kirsten Lomborg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...