Lokalpolitik

Debat om trafik til nyt boligområde i Gug

GUG: Når der skal bygges boliger på et nyt boligområde ved Metisvej og Byplanvej i Gug, skal beboerne køre ad Sdr. Trandersvej for at komme til eller fra arbejde. Men på længere sigt kan det komme på tale at forlænge Zeusvej. Det står klart efter debatten om en lokalplan for området i den sydøstlige del af Gug, hvor der i de kommende år kan bygges en lang række boliger. Et flertal bestående af S, K, DF og SF stemte for, at vejbetjeningen skal ske fra Sdr. Trandersvej. Men forud var gået en langvarig debat om, hvordan man skal komme til og fra området, og især diskussionen om en eventuel forlængelse af Zeusvej til Egnsplanvej optog sindene. Sigvart Sigvartsen (S) og Rasmus Prehn (S) har tidligere foreslået vejbetjening fra Sdr. Trandersvej og en forlængelse af Zeusvej, men på byrådsmødet stillede de sig tilfredse med i første omgang at vejbetjene området fra Sdr. Trandersvej og eventuelt drøfte forlængelse af Zeusvej senere. - Det er godt, at der tegner sig et flertal for vejbetjening fra Sdr. Trandersvej. Så må vi se, hvordan trafikken udvikler sig. Måske kan det være fornuftigt at forlænge Zeusvej, sagde Sigvart Sigvartsen, der tilføjede, at S havde lyttet til borgernes ønsker på et borgermøde i august om lokalplanen. Ifølge Signe Friis (V) fandt Venstre det mest naturligt at forlænge Zeusvej, og hun udtrykte frygt for øget trafik ved Gug Skole, hvis det ikke skete. Også Preben Pedersen (R) mente, det var mest hensigtsmæssigt at forlænge Zeusvej, for han forudså en væsentlig forøgelse af trafikken i området. Han sagde, at det var en kortsigtet og dårlig løsning at følge flertallets forslag, da det blandt andet indebar en risiko for, at Zeusvej aldrig bliver forlænget, men det lykkedes altså ikke at rokke ved flertallet beslutning om at pege på Sdr. Trandersvej som den bedste løsning. green