Debat om trafik ved supermarked

Der er forskellige ønsker til flytning af indkørsel

TÅRS:Hvordan kan SuperBest i Tårs udvide, så både naboer, skole, elever og deres forældre samt købmanden kan leve med det? Det spørgsmål skal politikerne i Hjørring Kommune formulere som et forslag til en lokalplan for området omkring butikken. Da planerne blev kendt før jul, tog naboer til forretningen initiativ til et møde om spørgsmålet, hvor plan- og byggechef Svend Jacobsen, Hjørring Kommune, deltog sammen med tre politikere. - Vi var dog bare med for at lytte, konstaterer Svend Jakobsen, der havde følgeskab af byrådsmedlemmerne Conni Billund (S), Ole Bach (V) og Jens Vestergaard (V) og betegner mødet som positivt. Lukket vej SuperBests planer går blandt andet ud på at udvide butikken ved at bygge ud mod Vrejlev Klostervej og flytte vareindkørslen fra Vrejlev Klostervej til Johs. Hansens Vej. Og det får konsekvenser for både naboer og elever, der passerer forbi på vej til skole. Omkring 20 borgere deltog i mødet, og de kom ifølge Svend Jakobsen med flere synspunkter og spørgsmål: Skal lastbilerne bakke ind fra Johs. Hansens Vej? Og kan kørsel med lastbiler ensrettes med indkørsel fra Bredgade og udkørsel til Johs. Hansens Vej? Et konkret forslag fra mødedeltagerne er, at der bliver etableret fortovsoverkørsel ved Johs. Hansens Vej mod Vrejlev Klostervej. - Det får automatisk trafikken til at holde tilbage, mener Svend Jakobsen Et andet forslag går på at lukke Johs. Hansens Vej umiddelbart vest for indkørslen til virksomheden. - På den måde kan man lede børnene over mod skolen, uddyber Svend Jakobsen. Endelig kom der et ønske frem om at få hele kørselsmønstret i området beskrevet i den fortsatte planlægning. Skolevej Også skolebestyrelsen på Tårs Skole har kommenteret forslaget og er tilfreds med, at det skaber bedre trafikale forhold for elever til og fra skolen. For at give både cyklister og gående elever den mest trafiksikre skolevej peger bestyrelsen imidlertid på en række ting som blandt andet en cykelsti i sydsiden af Johs. Hansens Vej; at fortovet på nordsiden af samme vej nedlægges fra Vrejlev Klostervej og forbi den nye indkørsel på Johs. Hansens Vej; at spærre for gennemkørsel fra Bredgade over parkeringspladsen ved SuperBest og til Johs. Hansens Vej. - Alle indkomne forslag i den forudgående offentlighedsfase vil indgå som del af beslutningsgrundlaget, når vi udarbejder forslag til en lokalplan for området, oplyser Søren Nørskov fra planlægningsafdelingen i Hjørring Kommune. Men derfor er det ikke slut med at komme med indsigelser eller kommentarer. Lokalplanforslaget skal behandles på teknik- og miljøudvalgets møde 5. marts, derefter i økonimiudvalget og endelig i byrådet 26. april. 2. april bliver planforslaget offentliggjort, og derefter er der offentlig høring i otte uger. - Og kommer der indsigelser i den periode, kan forslaget tidligst vedtages endeligt efter endnu fire uger, oplyser Søren Nørskov. - Sådan er det, fordi eventuelle indsigelser skal behandles i teknisk forvaltning, før politikerne atter tager stilling til forslaget.