Nørresundby

Debat på mangelfulde oplysninger

HØJHUSE:Efter en vedtagelse i Aalborg Byråd sendte kommunen et ¿debatoplæg¿ ud om højhuse i Aalborg og Nørresundby. Debatperioden gik fra den 17. oktober til den 14. november 2007. En uge inden perioden udløb blev der afholdt et borgermøde. Umiddelbart kunne man tro, at oplægget drejede sig om en principiel debat om, at vi her i Aalborg skal have flere højhuse (huse over 35 meters højde eller på 11 etager eller derover), samt nogle beskrivelser af, at bygherren inden byggeriet iværksættes skal foretage flere forskellige miljømæssige analyser, og ikke mindst at ¿baggrunden for ønsket om at bygge et højhus¿ er velunderbygget i behov for et sådant højt og sammenhængende byggeri, samt hensynet til arkitekturen. I debatoplæggets peges der endvidere på 6 mulige placeringer. Så vidt jeg kan se er antallet af placeringer mange gange flere, så hvorfor man netop peger på disse 6 arealer kan selvfølgelig vække undren. God arkitektur kan selvfølgelig tolkes på mange måder. At 4 til 5 af de foreslåede arealer er placeret helt op til Limfjorden kan selvfølgelig forklares med at ¿det flade vand¿ fremhæves ved ¿en bygningsgigant i vandkanten¿, men jeg tvivler stærkt på at der er ret mange der vil fastholde en sådan forklaringsramme. Det står vel også efterhånden ret klart at debatoplæggets arealudpegning sker ud fra nogle formulerede bygherreønsker. Det er i tidens trend at bygge boliger og erhvervslokaler i ¿vandkanten¿. Det er attraktivt at være placeret her. ¿ Men tjener det almenvellet og/eller giver det nogle kunstneriske værdier i forhold til de omkringliggende arealer, og byen som helhed? Den sammenblanding af en principiel debat, og så nogle konkrete bygherreønsker tjener ikke til en god borgerdebat. Slet ikke når bygherreønskerne er ukendte for borgerne. Ønsket om højhuset på den sydlige brorampe er fremsat af Calum Ejendomsaktieselskab (iflg. NORDJYSKE den 6. jan.). Hvilke bygherrer der eventuelt gemmer sig bag de øvrige projekter er ukendt for de fleste. Man kan gætte, men det er ikke rimeligt. Den anvendte model for en borgerdebat er ikke god. Det har været kørt over for kort en periode og sammenblandingen af konkret og almen er uskøn. Derfor må det være et minimumskrav, at der bliver en helt konkret debat med ordentlig offentlighedsfase om de enkelte projekter. En sådan debat må indeholde fuld offentlighed om formålet, behovet, om placeringen tjener nogen arkitektoniske værdier eller alene bygherrens ønsker. F.eks. kunne byggeriet også være havnerelateret. De miljømæssige analyser skal selvfølgelig også indgå.

Forsiden