Debat til 31. marts

Fra 1. januar 2005 træder EUs direktiv for handel med CO2-kvoter i kraft, som vil erstatte den eksisterende danske CO2-lovgivning. De enkelte elproducenter har tilladelse til årligt at udlede en vis mængde CO2. Hvis en udlednings-tilladelse overskrides, betales en afgift til staten. Inden 31. marts i år skal de danske politikere tage stilling til, hvordan CO2-kvoterne skal fordeles mellem de danske virksomheder, som bliver underlagt CO2-kvotemarkedet.