Voksenundervisning

Debat: Tilsidesæt ikke standardregler

BESPARELSER:I NORDJYSKE Stiftstidende torsdag 5. september kunne vi læse, at på grund af regeringens nedskæringer ser Hjørring Kommune sig nødsaget til at skære ned på tilskuddet til folkeoplysende aktiviteter, hvilket vil ramme de svage herunder også handicappede. Formand for folkeoplysningsudvalget og leder af FOF Aftenskolen, Carsten Skovsgaard, udtaler, at brugerbetalingen må sættes kraftigt op eller aktivitetsniveauet sænkes - altså en begrænsning af tilbuddene. Det bliver en nedskæring, som en stor del af de handicappede sikkert ikke kommer til at mærke, da vi i forvejen er stærkt begrænset i vores valg af aftenskoleundervisning på grund af manglende adgangsforhold. Efter henvendelse til FOF, folkeoplysningsudvalget samt borgmesteren har vi kun fået det svar, at forvaltningen ingen bemyndigelse har over valget af undervisningslokalerne. Folkeoplysningsudvalget kan blot konstatere, at bygningerne er af ældre dato, og at det derfor godt kan være et problem med adgangsforholdene, men de stiller sig forstående overfor problemet. Der bliver dog ikke vist større forståelse, end at vi gentagne gange erfarer, at aftenskolen afviser at flytte undervisningen til egnede lokaler, skønt disse forefindes på andre skoler. Herved tilsidesættes FN's standardregler, som skal sikre handicappedes vilkår, hvad angår den fysiske tilgængelighed og tilgængelighed til information, og vi bliver som samfundsgruppe diskrimineret. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at nedskæringen kun rammer undervisningstilbud i lokalerne, der ikke er tilgængelige for handicappede, ellers begrænses vores muligheder yderligere.