Lokalpolitik

Debat tyvstartede i byrådssalen

Byrådsmedlemmerne Birthe Andersen (V) og Jens Chr. Larsen (UP) foregik på en måde med et godt eksempel, da byrådet tirsdag vedtog at sende kommuneplan 2009 ud i offentlig høring.

Alle partier opfordrer nemlig borgerne til at blande sig med kommentarer og forslag til ændringer. Allerede inden planen blev sendt ud i høring ønskede Birthe Andersen og Jens Chr. Larsen deres egne kommentarer sendt med planen ud. Birthe Andersen var faldet over en passus i kommuneplanen, som fastlægger, at der i kommunens kystbyer skal være helårsbeboelse. En bestemmelse, der er lagt ind i oplægget til kommuneplan, for at undgå kulissebyer, som gl. Skagen, hvor de gamle huse er købt af udenbys folk, som kun bruger husene som fritidsbolig en del af året. Formand for Plan og miljøudvalget Per Harfeld (V) erkendte at det var en stramning, men efter hans mening en nødvendig stramning. Birthe Andersen er dog betænkelig. - Jeg synes, at det er for restriktiv en rammebestemmelse fort Løkkens vedkommende, sagde Birthe Andersen. - Derfor vil jeg foreslå, at man i stedet vurderer sagerne individuelt. Jeg tror, at det vil bremse udviklingen i Løkken, hvis vi tvinger folk til at bo hele året i de huse, de køber. Der er jo mange som køber huse som fritidshuse og renoverer dem. Det vil give liv i byen. Hendes partifælle Svenning Christensen tilsluttede sig synspunktet. Jens Broen (K) mente derimod, at en individuel vurdering ville skabe ragnarok. - Vi får problemer, hvis vi ikke har skarpe regler. I øvrigt synes jeg, at du modsiger dig selv. Hvis folk køber huse som fritidshuse uden at bo i dem, skaber det jo ikke mere liv i byen, sagde Jens Broen. Jens Chr. Larsen ønskede alle skolebyer skrevet ind i planen som lokalbyer. Det er de ikke i dag. I kommuneplanen hører Vrensted og Rakkeby nemlig til kategorien landsbyer og det betyder, at man der har mulighed for udvikling. - Hvis der ligger en skole, er der imidlertid basis for udvikling. Det betyder derfor ufatteligt meget for en by om den er lokalby eller landsby, sagde Jens Chr. Larsen. Hans forslag var derfor, at Sønderlev bevarer sin status som lokalby og Vrensted og Rakkeby for status som lokalbyer i stedet for som landsbyer. Oprindeligt ønskede Jens Chr. Larsen sit forslag sat til afstemning, men lod sig overtale til i stedet at sende det med som kommentar, når kommuneplanen sendes ud. - Det vil være ærgerligt, hvis Jens Chr. Larsens forslag i dag bliver stemt ned i byrådssalen, hvis det så kan vedtages senere, når vi har hørt, hvad borgerne mener. Og det er jo det vigtigste: hvad mener borgerne, lød det fra Lokallistens gruppeformand Knud Størup. Også Jens Broen mente, at problemet måske blev løst hen ad vejen. - De omtalte byer kommer formentlig med som lokalbyer, hvis mange ønsker det, sagde Jens Broen. - Det er jo ikke sådan, at vi, der sidder her i salen, har fundet de vises sten. Vi vil gerne have gode råd fra borgerne, sagde Jens Broen.