Lokalpolitik

Debat: Vindmøller - det moderne denkmal

Morten H. Kristensen har skrevet følgende debatindlæg.

John Christensen (V), formand, Pia Karlsen (V), Paul Rode Andersen (SF), Jens Hedegaard Kristensen (S) ogErik Sørensen (S) - alle medlemmer i plan og miljøudvalget, der 6.12-2011 vedtog en indstilling til økonomiudvalget og byråd med henblik på endelig vedtagelse af vindmølletemaplanen i kommunen. Dog er der uenighed i udvalget omkring Kvissel Brænding. Man har arbejdet ud fra en borgerhøring om planen. Der er kommet indsigelser, og samtlige indsigelser er tilsidesat - dog med undtagelse af indsigelser fra flagermus, kirkeugler og andet vildt. Samtlige indsigelser er i indstillingen fejet af bordet og dækket af i forskellig former for lovgivning. Tilbage står man med en fornemmelse af - ja, du har haft mulighed for at sige din mening, men vi finder en vej igennem, så vores energiplan kan lykkes. Det er en landskabsændring i området syd og sydvest for Sæby, der er enorm og berører alle, der bor i dette område. Ikke kun en "sur" borger i Understed, der også er en landsby. Vågn nu op og kig ud af jeres vinduer, nyd udsigten og forestil jer mellem 10 til 13 vindmøller - mellem 125 meter og 150 meter høje - den nye indgangs portal til Frederikshavns kommune. Jeg kan dog ærgre mig over, der er så langt til vandet i Frederikshavns kommune.