Teater

Debataften en succes for værter

Lokal opbakning er et krav for husenes overlevelse, mener Ejvind Lassen som vært

STENILD:Dagen derpå er Ejvind Lassen som formand for Stenild Kultur- og Foredragsforening fuld ud tilfreds med forløbet af debataftenen med Niels Højlund, som foreningen var vært for sammen med amtsforeningen Nordjyske Forsamlingshuse. - Interessen for at deltage var så stor, at vi på et tidspunkt måtte stoppe for yderligere tilmeldinger. Nogle blev i stedet skrevet på venteliste, og på grund af sygdom og afbud fik de fleste alligevel mulighed for at deltage, fortæller Ejvind Lassen. Amtsforeningen har netop modtaget 100.000 kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, der skal være med til at sætte politisk fokus på forsamlingshusenes fremtidsmuligheder set i lyset af den planlagte kommunalreform med større kommuneenheder til følge. - Reelt kan man godt kalde det en markedsføring af forsamlingshusene som fortsatte folkelige kulturinstitutioner i landsbysamfundet. I nordjylland er der 105 huse, og nogle af dem er økonomisk trængte på grund af manglende midler til den løbende vedligeholdelse af bygningerne, påpeger Ejvind Lassen. En del steder halter det også med den folkelige opbakning til forsamlingshusene i lokalsamfundene, men det mener Ejvind Lassen især skyldes, at alt for mange forsamlingshuse i dag alene bliver anvendt som ramme for private fester. - Dermed forsvinder mange af de traditioner, der har været forbundet med forsamlingshuse gennem årtier. Når så bestyrelserne ind imellem prøver at sadle om og genoptage tidligere traditionelle arrangementer, så kniber det helt naturligt med den lokale opbakning. Det betyder, at bestyrelserne skal bruge en utrolig mængde af energi på at ændre tingenes tilstand, erklærer Ejvind Lassen. Tror på fremtiden Trods de dystre udsigter tror han på en fremtid for de eksisterende forsamlingshuse, selv om andre kulturinstitutioner i dag giver dem konkurrence. - I øjeblikket er der nemlig en tendens til, at flere og flere finder det attraktivt at bo i de små landsbyer. Som borger skal man bare hele tiden gøre sig det klart, at der findes flere former for kulturinstitutioner, hvor teater, kunst og kultur er placeret i den ene side, og forsamlingshusene med deres mere folkelige kultur med dilettant og juletræsfest i den modsatte side, understreger Ejvind Lassen. Kravet til en overlevelse er dog ifølge Ejvind Lassen en lokal opbakning til forsamlingshusene. Stenild Kultur- og Foredragsforening har i den forbindelse ændret på sammensætningen af bestyrelsen for at udnytte de lokale ressourcer optimalt. - Fire interessegrupper har hver en repræsentant i den syv mand store bestyrelse, og det betyder, at forsamlingshuset kan trække på ressourcer fra over 30 frivillige i lokalområdet i stedet for som traditionelt nogle ganske få i bestyrelsen, påpeger Ejvind Lassen.