Debatforum genåbnes

} BRØNDERSLEV:"Fyr den greenkeeper", "Fuck", "Pis af med dig". Det er nogle af de gloser, der er brugt på Brønderslev Golfklubs debatforum, og derfor lukkede bestyrelsen for debatten mellem medlemmerne. Men på generalforsamlingen lovede Jens Pontoppidan omgående at åbne for klubbens debatforum igen. Det var Maibritt Iversen, der rejste spørgsmålet på generalforamlingen. Også Georg Boni ankede over, at hjemmesiden er lukket på grund af den uhøviske tale. Jens Pontoppidan betegnede klubbens debatkasse som en brokkasse og et sted, hvor medlemmerne kunne komme med sure opstød. } GENVALG:Der var genvalg af tre medlemmer på generalforsamlingen i golfklubben. Maibritt Iversen blev bragt i forslag som modkandidat til bestyrelsen, men var én stemme fra at modtage valg. Jens Pontoppidan, Peter Vestergaard og Gerda Pedersen blev alle genvalgt. På grund af én stemmes forskel måtte der ekstra tælling til at nye stemmetællere. } KAMPVALG:Også til posten som 1. suppleant måtte der kampvalg til. Her vandt Albert Holkenberg, og Maibritt Iversen bliver således 2. suppleant. } NY KASSERER:Det er planen, at JanMikkelsen skal overtage posten som kasserer i Brønderslev Golfklub efter Peter Vestergaard. Derfor var det også Jan Mikkelsen, der fremlagde regnskabet på generalforsamlingen. } UNDERSKUD:Brønderslev Golfklub kom ud af regnskabsåret 2004-2005 med et underskud på 611.000 kr. Resultatet før afskrivninger var 621.000 kr. Det skyldes blandt andet en generel tendens til færre greenfee-spillere. Der var budgetteret med et overskud på 139.000 kr., men det blev et minus på 611.000 kr.