Debatmøde om 7. klasserne

Centralskole inviterer politikere og borgere til debat

BIRKELSE:Vedsted Centralskole inviterer alle borgere i kommunen samt repræsentanter fra de politiske partier til et debatmøde om 7. klasserne placering, og det sker torsdag 27. marts på skolen. - Vi synes, borgerne skal have en mulighed for at tale med politikerne om 7. klassernes placering, inden politikerne træffer et valg om dette, siger Bendix Lehmann, som er formand for Vedsted Centralskoles bestyrelse. Han peger på, at skolebestyrelsen er blevet bedt om med udgangspunkt i de pædagogiske forhold at tage stilling til fordele og ulemper ved en flytning af 7. klasserne, men spørgsmålet indeholder også en masse følelser og hensyn til det lokalsamfund, som kan riskere at miste sine 7. klasser. - Hvis vi anfører argumenter om hensynet til lokalsamfundet i vores høringssvar, så vil det blive opfattet, som vi er gået uden for vores mandat. Men disse hensyn kan ikke adskilles fra debatten om placeringen, selv om vi er nødt til det i vores høringssvar. Derfor synes vi, at borgere og forældre skal have mulighed for at komme med deres holdninger om dette aspekt i debatten om 7. klasserne, siger Bendix Lehmann. Alle politiske partier og lister i byrådet er inviteret til mødet, og han håber, at politikerne vil møde op. - Vi har selvfølgelig respekt for, at ikke alle partier har taget stilling endnu, og det skal vi nok sikre vil blive håndhævet under mødet, siger han. Bag indkaldelsen til debatmødet ligger også et demokratisk hensyn. - Vi arrangerer mødet for, at forældres og borgeres meninger og ængstelse kan blive hørt og for at gøre dette nærværende for politikerne, siger Bendix Lehmann. Baggrunden er, at kulturudvalget har bedt alle skolebestyrelser udelukkende set ud fra pædagogiske hensyn tage stilling til, om 7. klasserne skal blive, hvor de er nu, eller samles med 8. og 9. klasserne. Det er så op til skolebestyrelserne at finde ud af, hvordan de vil inddrage brugerne på skolerne, inden bestyrelserne skal aflevere et høringssvar. Derefter bliver bestyrelserne indkaldt til dialogmøde med kulturudvalget, hvorefter den politiske stillingtagen kan gå i gang. Socialdemokratiet har allerede meldt ud, at partiet er imod en flytning af 7. klasserne. Vedsted Centralskole har endnu ikke udfærdiget skolens endelige høringssvar, men standpunktet er som tidligere omtalt i NORDJYSKE en modstand mod, at Vedsted Centralskole skal afgive sine 7. klasser. Samme modstand har Nørhalne Skole også meldt ud, mens Aabybro Skole går ind for en samling af 7. - 9. klasserne. Biersted Skole kan også se de pædagogiske fordele ved en samling, men forstår de små skolers frygt for at miste den ældste årgang. Såfremt den nuværende struktur ændres, er det 7. klasserne på Vedsted Centralskole samt Nørhalne og Gjøl skoler, der skal flyttes til Aabybro eller Biersted Skoler. Det vil i givet fald tidligst ske i skoleåret 2004/05, har formanden for kulturudvalget Karlo Jensen (V) tidligere oplyst.