Kristendom

Debatmøde om folke- og frikirke

HADSUND: Sognepræsterne Erik Bang, Hadsund, og Carsten Bøgh Pedersen, Vive, vil - som en reaktion på lanceringen af Frikirken i Hadsund - gerne på "bedste højskolemanér" have lejlighed til at diskutere ligheder og forskelle imellem Folkekirken og Frikirken med deres sognebørn. Derfor har de to præster taget initiativ til et møde i Hadsund Meninghedscenter onsdag 17.september, hvor de på baggrund af et debatindlæg håber at sætte gang i en diskussion af og samtale om Folkekirken og Frikirken. De tager udgangspunkt i, at langt over 90 procent af befolkningen i Hadsund og Vive er medlemmer af Folkekirken, og en endnu større procentdel af børnene bliver både døbt og konfirmeret - og det sker af egen fri vilje. - Ikke desto mindre har nogle mennesker under navnet "Frikirken i Hadsund" fundet det rimeligt at husstandsomdele en pjece til samtlige vore medlemmer med invitation og gudstjeneste om søndagen på Hadsund Bibliotek, hedder det fra de to præster, der på den baggrund angiveligt har modtaget en del spørgsmål og henvendelser. Derfor føler de det som en forpligtelse at afklare ligheder og forskelle imellem de to kirker, alt imens de understreger, at de byder Frikirken velkommen i Hadsund. cs