Lokalpolitik

Debatmøde om ny fjordforbindelse

VADUM: Vadum Erhversforening står bag et debatmøde om den 3. limfjordsforbindelse tirsdag, 12. august. Mødes holdes på Flyvestation Aalborg, og det er åbent for alle. Her kan man høre både embedsmænd og politikere give deres bud på, hvad mulighederne er, og hvad det hele måske ender med. Erhversforeningen har fået projektleder Svend Tøfting fra Nordjyllands Amt til at vise og fortælle om de fem udkast, der er i VVM-redegørelsen. Det drejer sig om Lindholmlinjen og Egholmlinjen, enten som motorvej eller som landevej, samt paralleltunnel ved den nuværende tunnel. Amtsborgmester Orla Hav kommer, og fortæller om den politiske beslutning, der skal tages af Nordjyllands Amt i september i år, og om hvilken linjeføring et flertal i amtsrådet går ind for. Fra Aalborg Kommune kommer teknisk rådmand Henrik Thomsen som repræsentant for byrådet. Han har et indlæg om hvilke fordele og ulemper de forskellige linjeføringer har for området. Han vil desuden fortælle om det udvalgsarbejde, han har deltaget i om den 3. limfjordsforbindelse. Efter indlæggene er der mulighed for at stille spørgsmål og rejse en debat. Vadum Erhvervsforening henviser i øvrigt interesserede til internettet. På adressen www.3limfjordsforbindelse.dk kan man læse mere om planerne.is