Lokalpolitik

Debatten kører for fulde omdrejninger

- Sæby kan klare kerneydelserne som en selvstændig kommune

SÆBY KOMMUNE: Strukturdebatten kører for fulde omdrejninger i Sæby Kommune. I aftes deltog byråds- og amtsrådsmedlem Finn Jakobsen (V), Sæby, således i debatten på ikke færre end tre møder - nemlig på generalforsamlingen i Erhvervsrådet i Sæby Kommune, på generalforsamlingen i Syvsten i Sæby-Volstrup Venstrevælgerforening og endelig i Østervrå på generalforsamlingen i Hørby-Torslev Venstrevælgerforening, hvor Finn Jakobsen lagde op til debat. Efter V-generalforsamlingen i Sæby-Volstrup-foreningen orienterede Brønderslevs borgmester, Jens Arne Hedegaard (V), kredsformand for Venstre i Sæbykredsen og næstformand i den nordjyske kommuneforening, om Strukturkommissionens rapport. Ude af kontrol I Østervrå sagde Finn Jakobsen, at han føler, at strukturdebatten nu, hvor den kører i højeste gear, er ved at komme lidt ud af kontrol. - Vi skal først og fremmest skal bruge tiden frem til den 7. april, hvor fristen for at komme med svar på Strukturkommissionens Betænkning udløber, til at udarbejde et svar, sagde Finn Jakobsen. - Vi skal fortælle at det er dokumenteret, at uanset størrelse har kommunerne stor kvalitet i sine kerneydelser - og at borgerne i det væsentligste er tilfredse med dem - nemlig skoler og undervisning, institutioner, ældrepleje, kommunale veje og miljøtilsyn. - Kommunernes funktioner på disse områder må styrkes. Samtidig kan de overtage nogle opgaver, der udføres af amterne - f.eks. opgaver indenfor det sociale område samt specialundervisnings- og miljøområdet. - Men, borgerne ikke blive bedre stillet, hvis kommunerne får overdraget de tunge specialopgaver på sundheds-, social- og handicapområdet. Behandlingspsykiatrien hører heller ikke hjemme i kommunerne, mens de måske kan påtage sig flere opgaver indenfor socialpsykiatrien. Men arbejdsmarkedsområdet hører slet ikke til kommunernes kerneydelser. - Hvis kommunerne fremover udelukkende skal administrere kerneydelserne - også i udvidet omfang - er det dokumenteret, at kommunestørrelser som Sæbys med godt 18.000 indbyggere uden problemer kan fortsætte som selvstændige kommuner. Og det synes jeg vil være en god idé, understregede Finn Jakobsen.