Litteratur

Debut ud over det sædvanlige

DIGTE Christian Stokbro Karlsen: "Kerygma" "Kerygma" kalder Karlsen i ungdommeligt fremmedsprogligt overmod sin debutsamling. Titlen er jo ikke ligefrem en sællert, men den refererer altså til den tyske professor i teologi og afmytologiseringsophavsmand Rudolf Bultmann. Han definerer kerygma som forkyndelse, der ikke er rettet til den teoretiske fornuft, men til høreren som et selv. Og det lyder jo næsten Kierkegaardsk, og hos Bultmann bliver evangeliet faktisk til eksistensfilosofi, altså noget der kan bruges i den dennesidige og daglige tilværelse. Karlsen digt XII (Hans digte har ikke titler, men numre) lyder i sin korte helhed: Du er, som rimtågen, en prædiken skrevet ind i kødets tavler. Og religion som noget nærværende og såre timeligt finder sit klare udtryk i indledningen til tekst X, der nok kan have sin reference til Matthæuses ord fra kapitel 8,22 om, at vi skal lade de døde begrave deres døde: Ikke for de døde men for de levende skal vi tænde lys Karlsen kan i sin tankegang og penneføring ind i mellem minde om J. P. Jacobsen - samme tungsind, samme stilistiske greb til naturen og til drømmene som talerør for følelserne. Karlsen skriver kort og komprimeret, og den i øvrigt glimrende tekst XXVI, der illustrerer tendensen udmærket, lyder i sin helhed: Alt det meget, vi belemrer dagene med, vender tilbage som nattens forsiringer, drømme tunge af barium, mens blodet synker sammen i cikadernes cirkel. Samlingen har også en række kærlighedsdigte, men de viger i styrke for de mere eksistentielt betonede tekster, som gør dette opus ét til en debut ud over det sædvanlige. Jens Hennebergkultur@nordjyske.dk Christian Stokbro Karlsen: "Kerygma", 56 sider, 148 kr., Samleren