Lokalpolitik

Decemberønske

På det kommende kommunalbestyrelsesmøde skal politikerne godkende den fremtidige Kommuneplan.

Heri står blandt andet: "Det skal være let at leve sundt og have adgang til sundhedsfremmende aktiviteter" og "Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at understøtte sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet" og "De største byer fornys og udvikles så de får flere bymæssige kvaliteter" Jeg er sikker på at kommuneplanen vedtages. Men hvordan kan vi have tillid til indholdet i planen, når der på samme kommunalbestyrelsesmøde lægges op til nedlæggelse af en børnetandplejeklinik i Fjerritslev? For det hænger da ikke sammen med de ovenstående citater, vel? "Jo"- vil man nok svare-" der står jo ikke direkte noget om tandsundhed og børn. Og der skal jo spares." (Med baggrund i budgettet skal der spares cirka 700.000 på tandplejebudgettet i kommunen - og forvaltningen kan ikke se andre muligheder end at der nedlægges mindst én klinik i kommunen.) Men hvis man nu tog de fine ord i planen alvorligt, så ville man jo tænke: Hvordan kan vi, med bibeholdelse af de klinikker vi har, spare mest muligt? Kunne man for eksempel deles om kontorpersonale ? Kunne man skiftes til at have lukkedage ? Og endelig ville man måske sende opgaven retur med påskriften "kan ikke løses uden at gå imod de overordnede mål" "Kan ikke løses uden at det går hårdt ud over samfundsøkonomi (forældres arbejdsforsømmelse og øget transport) og børnenes undervisningstid" Det er bare så sørgeligt at man (igen og igen) handler så økonomisk kortsigtet og kassetænkende. At man vil tømme velfungerende bygninger, for så at bygge nye et andet sted. At man forestiller sig at det er bedre at fragte få voksne end det er at fragte hundredevis af børn og deres forældre. Og endeligt er her en beslutning som vil ramme socialt skævt. Hvem her i Kommunen vil tage de svages parti? Idet jeg stadig håber på, at fornuften vil nå vores politikere inden en uoprettelig beslutning tages på torsdag.