Skolevæsen

Decentral model for tosprogsteam

SINDAL:Børne- og kulturudvalget går ind for en decentral model for det to-sprogsteam, der skal oprettes ved Sindals skolevæsen fra den 1. august 2003, og det betyder at danskundervisningen af flygtningebørn efterhånden fjernes helt fra Hørmested Skole. Der kommer ikke flere flygtningebørn til kommunen i en overskuelig fremtid, og de sidste børn i modtagerklasse forventes at blive sluset ud til normal skolegang senest omkring efterårsferien. Kommer der nye flygtningebørn efter den 1. august 2003 bliver det en af tosprogsteamets arbejdsopgaver at undervise disse i det danske sprog. - Ansættelse sker ved Sindal Skole og med pligt til at udføre arbejde på andre skoler og institutioner, siger udvalgsformand Arne Boelt (S) efter udvalgsmødet, hvor der også blev snakket tildeling af ressourcer til den nye model. Udvalget vil således afsætte 1 lærerstilling og 58 pædagogtimer til opgaverne, der ikke blot omfatter tosprogede skolebørn, men også de tosprogede i børnehaver. Forbruget i antallet af pædagogtimer er i øjeblikket på 77, så der er tale om en nedgang på 19 timer. Indholdet i arbejdet med småbørn er at give sprogundervisning, at stimulere barnet socialt og begrebsmæssigt, at styrke barnets selvværd og selvtillid og at give kulturel opdragelse - hvordan opfører vi os i Danmark. Selv om udslusningen fra modtagerklasser i Hørmested til normal klasseundervisning er gået godt, er der fortsat tosprogede elever, der behov for ekstra undervisning, især i dansk og sprog. Tosprogsteamet skal støtte disse elever, og her har både Sindal og Lendum skoler meldt sig med et behov.. Derfor deles lærerressourcerne mellem disse to skoler og Hørmested Skole ligesom pædagogtimerne deles mellem børnehaver og skolefritidsordninger i de samme byer.