EMNER

Decentral struktur skal sikre lokalsamfundenes overlevelse

SF præsenterer sin politik

For SF-Jammerbugt er det vigtigt, at den fremtidige kommune bevarer de grundlæggende værdier de 4 nuværende kommuner har været præget af. Et decentralt samfund der sikre, at små lokalsamfund overlever. Det gør vi ved at bevare daginstitutioner, sikre grundlaget for de nuværende folkeskoler, og at der i lokalsamfundene er et varieret fritidstilbud, der gør, at unge familier vil bosætte sig her. SF vil ikke være med til nedskæringer og centralisering, for at få tingene til at hænge sammen. SF tager udgangspunkt i, at der på sigt skal blive et større økonomisk råderum, og at vi får en udligningsreform. Så bliver der gode muligheder for at fastholde og udbygge serviceniveauet. SF er stærkt i mod udlicitering. Vi ønsker ikke, at gøre alle offentlige ydelser til en handelsvare! I SF vil vi arbejde for at fastholde en høj offentlig service på alle områder. Den offentlige sektor skal altid være garant for, at borgerne kan få den service de har behov for og krav på. SF vil arbejde for, at kommunen fremmer en grøn linie, at de kommunale institutioner viser vejen, ved at vægte bæredygtighed ved offentligt bygge- og anlægsarbejde højt. I SF-Jammerbugt stiller vi op på een liste ved det kommende kommunevalg. Det gør vi fordi vi fra den første dag vil signalerer, at dette er een kommune. SF er parat til at stå i spidsen for den opgave det er, at få Jammerbugt Kommune, til at fungerer som en helhed.