EMNER

Defekt sporskifte gav forsinkelser

Skoletog strandede i Aalbæk

Det sto­re skoletog måt­te tors­dag mor­gen bli­ve på Aal­bæk Sta­tion. Et spor­skif­te sat­te sig fast, så to­get ikke kun­ne køre mod Fre­de­riks­havn igen. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

Det sto­re skoletog måt­te tors­dag mor­gen bli­ve på Aal­bæk Sta­tion. Et spor­skif­te sat­te sig fast, så to­get ikke kun­ne køre mod Fre­de­riks­havn igen. AR­KIV­FO­TO: BENT JA­KOB­SEN

AALBÆK:Selv om torsdag var den første dag med lidt vinteragtigt vejr, var det ikke vejret, som gav Nordjyske Jernbaner forsinkelser på strækningen mellem Skagen og Frederikshavn torsdag morgen. Problemerne skyldes, at strømforsyningen til et sporskifte på stationen i Aalbæk brændte sammen, så sporskiftet blev låst. Det skete, men det store skoletog med to togstammer holdt på stationen i Aalbæk klokken 7.17. Toget kunne således ikke køre videre mod Frederikshavn. - Vi undersøgte straks, om der kunne skaffes busser og taxa¿er til at køre de over 100 strandede passagerer til Frederikshavn, men da beskeden fra vognmændene var, at det ville tage nogen tid, blev løsningen, at passagererne ventede til det næste tog kom fra Skagen. Det var i Aalbæk en halv times tid senere, og langt de fleste af passagererne fra skoletoget kom med dette tog, fortæller direktør Preben Vestergaard. En halv snes, som der ikke var plads til, måtte vente yderligere 40 - 45 minutter til det næste tog kom fra Skagen. Dette tog ankom senerede, end det skulle efter køreplanen, idet strømforsyningen langs banelinje var dårlig på bagrund af problemerne på Aalbæk Station. Der var således adskillige steder, hvor bommene ved baneoverkørsler ikke kunne gå ned. Der blev derfor kørt med meget nedsat hastighed. - Når der er problemer med signalerne, så lokomotivførerne må køre efter, hvad de kan se, må togene ikke køre hurtigere end 40 kilometer i timen, oplyser Preben Vestergaard. Problemerne på Aalbæk Station blev løst igen ved 9.30-tiden og derefter kørtes efter køreplanen igen. Preben Vestergaard venter i øvrigt ikke, at Nordjyske Jernbaner får vinterproblemer. - Alle vores sporskifter er forsynet med el-varme, så der er ikke nogen risiko for, at de fryser fast, siger han.