Børnepasning

Definitivt afslag på vuggestue i Aalbæk

Politikerne har besluttet, at små børn skal forblive i dagplejen

Aalbæk Børnehave får ikke som ønsket 12 vuggestuepladser. Det mener bestyrelsen i børnehaven er et slag mod udviklingen i de små byer.Arkivfoto: Peter Broen

Aalbæk Børnehave får ikke som ønsket 12 vuggestuepladser. Det mener bestyrelsen i børnehaven er et slag mod udviklingen i de små byer.Arkivfoto: Peter Broen

Der bliver ingen aldersintegreret institution i Aalbæk. Det har et flertal i Børne og Ungdomsudvalget besluttet efter halvandet års diskussion. Det var da heller ikke et enigt udvalg, der står bag beslutningen. Venstres medlemmer Pia Karlsen og Anders Broholm, var klar til at følge børnehavens ønske om en vuggestueafdeling med plads til 12 små børn. Men de fem medlemmer fra socialdemokraterne og SF afviste vuggestueplanen - Hvis udvalget siger ja til vuggestuen, vil det betyde, at vi skulle afskedige tre ud af syv dagplejere i Aalbæk. Dermed bliver dagplejegruppen for lille til at få det til at hænge sammen så de kan dække hinanden ind ved sygdom og ferier, forklarer udvalgsformand Paul Rode Andersen (SF). I Børnehavens bestyrelse er der skuffelse og en vis overraskelse. Det oplyser Erik F. Andersen, der er formand for Ålbæk Børnehaves bestyrelse. - Med en vuggestue kan vi tilbyde et godt og reelt alternativ til dagplejen i byen. Børnehavens bestyrelse har netop holdt møde og de er overraskede over afslaget på en vuggestueafdeling fordi kommunen selv i Helhedsplanen fra 2009 lægger op til at der skal oprettes vuggestuepladser i børnehaverne. - Med Børne- og Ungdomsudvalgets afgørelse er der gjort op med tanken om vuggestuepladser i oplandsbyerne, siger formanden Erk F. Pedersen. Arbejdet med vuggestuepladser kommer i følge bestyrelsen udelukkende til at gå videre i byerne Skagen, Frederikshavn og Sæby ud fra den såkaldte 60-40 model, dvs. 60% dagplejepladser og 40% vuggestuepladser i kommunen, konstaterer Erik F. Pedersen. Bestyrelsen føler, at det er en meget kortsigtet tankegang. - Det vil på sigt medvirke til at sætte børnehaverne i oplandsbyerne under et forøget pres, idet vandringen fra land til by vil gøre det sværere og sværere at drive børnehaverne i oplandsbyerne på lige vilkår med børnehaverne i hovedbyerne. De påpeger også, at tendensen, hvor børn starter i børnehaverne i en tidligere alder, de generelle økonomiske besparelser, som børnehaven bliver pålagt fra kommunen yderligere vil sætte både dagpleje og børnehave under pres. Både økonomisk men også fagligt. Til gengæld mener de, at integrerede institutioner vil derimod være med til at sikre kvaliteten i dagtilbuddene på lang sigt. - Det vil kunne fastholde og måske endda tiltrække nye unge mennesker til de små samfund ude omkring i kommunen, siger Erik F. Pedersen.