Hospitaler

Deja-vu i planlægningen

I den standende debat om den fremtidige sygehusstruktur ses en gentagelse af tildragelserne omkring reformen i 1970.

Da Aalborg Sygehus og amtssygehuset skulle sammenlægges fremkom der forslag om at bygge nyt på den daværende åbne dyrskueplads i Skalborg. Det kunne der ikke blive enighed om i amtsrådet, hvorefter der kom forslag om at sætte forslaget til folkeafstemning, men rådsmedlemmerne afslog med begrundelsen:” Det havde befolkningen skam ikke forstand på”. Efterfølgende er der blevet ofret millioner og atter millioner uden at det tilsyneladende har kunnet helbrede et håbløst sygt system. De seneste dages vejrlig burde få tilhængerne af centralisme til at tænke sig om en ekstra gang. De planer der ifølge medierne har været fremme om den fremtidige struktur vil uvægerligt medføre stærkt forøget trafik på vejene af såvel patienter som pårørende. Dermed stiger også uheldsrisikoen og dermed presset på ventelisterne. Jeg mener at den kortest mulige afstand til nærmeste behandlingssted må være en afgørende faktor for planlægningen. Det skulle jo ikke gerne være nødvendigt at køre fra Hobro til Aalborg for at få behandlet en brækket tommeltot. Det måtte i øvrigt forudsætte, at der var en rimelig trafikal adgang og parkeringsforhold til de centrale sygehuse, hvilket mildest talt ikke er tilfældet. Trist at regionsrådet kun vil lytte til enøjede ”eksperter” og ikke til brugerne. Trist at indenrigsministeren ikke havde mod og mandshjerte til at privatisere det ”Syge væsen”, hvorved vi helt kunne have sluppet for regionsrådene. Danmark er immervæk for lille til et treleddet styresystem. Nu håber jeg blot at vort lokale byråd vil være vågen og parat til at overtage Terndrup sygehus som åbenbart allerede er opgivet med henblik på et fremtidigt samarbejde med Skørping hospital. Der er for mig ingen tvivl om, at sygehusvæsnet om føje år bliver privatiseret, selv om der desværre nok skal smides en masse gode penge efter dårlige inden da.