Dejligt at eje en skov - men dyrt

Første undersøgelse af skovejerenes motiver til at eje en skov

AALBORG:For hovedparten af de danske skovejere er skovens landskabelige værdi samt plante- og dyrelivet det vigtigste ved ejerskabet. Men det skyldes måske, at det er umådelig svært at tjene penge på skovdriften. For første gang nogensinde er skovejernes motiver til overhovedet at eje en skov blevet undersøgt. Undersøgelsen er gennemført af Skov & Landskab, et center blandt andet for forskning, undervisning og formidling, og den omfatter 2000 af de 25.000 private skovejere. 80 procent af dem finder skovens landskabelige værdi vigtigst ved ejerskabet, mens 73 procent foretrækker dyre- og plantelivet. 63 værdsætter særligt muligheden for at rekreere sig i egen skov, for eksempel med skovarbejde eller jagt. Faktisk udnytter fire ud af fem skovejere jagten i deres egen skov, oplyser Skov & Landskab. Modsat er produktionen af juletræer og pyntegrønt kun vigtig for hver femte ejer - og træproduktionen er endda kun vigtig for hver tiende. Det siger noget om, at det er svært at tjene penge på en skov. Undersøgelsen viser da også, at 22 procent af de største skovejere faktisk har et negativt økonomisk resultat af skoven. Den koster dem simpelthen penge. Det tolker Skov & Landskab derhen, at den fremtidige værditilvækst i skovene måske netop ligger i de naturmæssige og rekreative værdier. For de største skovejere er indtægten ved udlejning af jagt da også oftere vigtigere end indtjeningen på pyntegrønt og træproduktion.